Flexupdate

SNA

Update factsheet normale arbeidsduur 1 juli 2021

Onder reglementen en documenten vindt u een update van de factsheet normale arbeidsduur met versiedatum 1 juli 2021. Naast...

SNA nieuws • 6 juli 2021

Onderhoud register

In de komende dagen wordt onderhoud uitgevoerd aan de database voor het register van gecertificeerde ondernemingen. Hierdoor kan het...

SNA nieuws • 8 april 2021

Wet Minimumloon per 1 juli 2020

De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2020 verhoogd. U kunt de bedragen zoals deze per...

SNA nieuws • 17 juni 2020

Ontwikkeling register 2019

In 2019 is het aantal gecertificeerde ondernemingen net als voorgaande jaren gestegen. Het gaat om een stijging van 2,81%:...

SNA nieuws • 20 maart 2020

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

In deze wet wordt veel geregeld wat niet tijdens de inspecties voor het SNA keurmerk wordt gecontroleerd. Het is...

SNA nieuws • 18 december 2019

Normwijzigingen per 1-1-2020

Per 1 januari 2020 zullen er een aantal normwijzigingen worden doorgevoerd en wordt een aantal interpretatierapporten toegevoegd aan het...

SNA nieuws • 18 december 2019

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

Het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2020 is bekend. Het volwassenminimumloon wordt sinds 1 juli 2019 gehanteerd...

SNA nieuws • 17 december 2019

Ontwikkeling register

Van 1 januari tot 1 december 2019 is het aantal gecertificeerde ondernemingen wederom gestegen. Het gaat om een stijging...

SNA nieuws • 16 december 2019

Cao’s ABU en NBBU geharmoniseerd

ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe en volledig geharmoniseerde cao’s voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland....

SNA nieuws • 22 juli 2019

Arbeidsmarktdiscriminatie

Op 11 juli jl. verscheen de voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021 van het ministerie van SZW. In deze rapportage wordt...

SNA nieuws • 12 juli 2019

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

Het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2019 is bekend. Het volwassenminimumloon wordt per 1 juli 2019 gehanteerd...

SNA nieuws • 27 mei 2019

Reglement Registratie gewijzigd

Op 27 maart 2019 is een nieuwe versie van het Reglement Registratie van kracht geworden. In deze nieuwe versie...

SNA nieuws • 27 maart 2019

Normwijzigingen per 1 april 2019

Per 1 april 2019 zullen er een aantal normwijzigingen worden doorgevoerd. De normwijzigingen zijn te vinden in het nieuwe...

SNA nieuws • 25 maart 2019

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is gepubliceerd. Sinds de start in 2007 heeft het SNA-keurmerk...

SNA nieuws • 15 maart 2019

Pilot modulaire norm

Momenteel loopt er een pilot modulaire norm, waarbij bekeken wordt of met een modulaire opbouw van de norm meer...

SNA nieuws • 28 februari 2019

Ontwikkeling register 2018

In 2018 is het aantal gecertificeerde ondernemingen net als voorgaande jaren gestegen. Het gaat om een stijging van 3,46%:...

SNA nieuws • 23 januari 2019