Flexupdate

Normering Arbeid

Wetsvoorstel verplichte toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta)

Vandaag is het wetsvoorstel ‘Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’ (Wtta) bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel is één...

Normering Arbeid nieuws • 10 oktober 2023

Invoering uniform uurloon per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21...

Normering Arbeid nieuws • 9 oktober 2023

Internetconsultatie verduidelijking en rechtsvermoeden zzp van start

De regels voor het werken met werknemers en zelfstandigen worden verduidelijkt. Hierdoor weten werkenden en werkgevenden sneller of een...

Normering Arbeid nieuws • 6 oktober 2023

Wijzigingen SNA-schema per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 zullen er wijzigingen in gaan voor het SNA-schema. De betreffende rapporten zijn opgenomen in...

Normering Arbeid nieuws • 29 juni 2023

Verbod op doorlenen van werknemers met een A1-verklaring per 1 juli 2023 onderdeel van de norm

Een in Nederland gevestigde SNA gecertificeerde onderneming moet op het moment dat zij personeel inleent aan wie een A1-verklaring...

Normering Arbeid nieuws • 29 juni 2023

Toelichting 2023-019 Inspectiefrequentie

De betalingsregeling bijzonder uitstel van betaling is een risicoverhogende factor, waarvoor in principe geldt dat een onderneming iedere drie...

Normering Arbeid nieuws • 29 juni 2023

Toelichting interpretatierapport 2023-019 inzake de betalingsregeling bijzonder uitstel van betaling

De betalingsregeling bijzonder uitstel van betaling is een risicoverhogende factor, waarvoor in principe geldt dat een onderneming iedere drie...

Normering Arbeid nieuws • 29 juni 2023

Reglement Registratie en Reglement Inspectie-instellingen gewijzigd.

Op 31 mei 2023 is een nieuwe versie van zowel het Reglement Registratie als het Reglement Inspectie-instellingen van kracht...

Normering Arbeid nieuws • 28 juni 2023

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2023 verhoogd. U kunt de bedragen zoals deze per...

Normering Arbeid nieuws • 28 juni 2023

Jaarverslag 2022

2022 laat een stijging zien naar 4.859 gecertificeerde ondernemingen. Daarnaast hebben 820 ondernemingen zich aangemeld voor het keurmerk en...

Normering Arbeid nieuws • 24 april 2023

Toevoeging cao-elementen Vleessector aan de NEN 4400-2 norm

Op verzoek van het Fonds Collectieve belangen voor de Vleessector zijn, in overleg met de inspectie-instellingen, de afgelopen tijd...

Normering Arbeid nieuws • 6 februari 2023

Ingangsdatum nieuwe norm NEN 4400-1 en publicatie nieuwe Handboek Normen

Vanaf 13 februari 2023 zal bij de inspecties voor het SNA-keurmerk bij Nederlandse ondernemingen de nieuwe versie van de...

Normering Arbeid nieuws • 3 februari 2023

Ingangsdatum nieuwe norm NEN 4400-1

Vanaf 13 februari 2023 zal bij de inspecties voor het SNA-keurmerk bij Nederlandse ondernemingen de nieuwe versie van de...

Normering Arbeid nieuws • 1 februari 2023

Brochure herziening SNA norm NEN 4400-1 begin 2023

Periodiek wordt door de inspectie-instelling getoetst of uw onderneming aan de eisen van het SNA-Keurmerk voldoet. Nu vindt er...

Normering Arbeid nieuws • 19 december 2022

Begin 2023 nieuwe norm NEN 4400-1

De voorgenomen wijzigingen in de norm zijn: actualisering in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving; de...

Normering Arbeid nieuws • 2 november 2022

Nieuwe update factsheet normale arbeidsduur

Vanwege aanpassingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring (AVV) in cao’s, opgenomen in de factsheet normale arbeidsduur, vindt u...

Normering Arbeid nieuws • 10 oktober 2022