Ingezonden nieuws

WTL controle belangrijk om uit te voeren!

Werkgevers die mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst hebben, zoals oudere, jongere of arbeidsgehandicapte medewerkers hebben dankzij de WTL recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Staal: ,,Elk jaar stuurt het UWV uiterlijk medio maart een voorlopige berekening van de tegemoetkomingen over het voorgaande boekjaar (in dit geval 2020) naar de werkgevers. In dit bericht is weergegeven hoeveel loonkostenvoordeel en / of (jeugd) lage-inkomensvoordeel de werkgever gaat ontvangen. De voorlopige berekening is gebaseerd op de gegevens aanwezig in de polisadministratie op peildatum 31 januari 2021.”

 

Waarom is het nodig te controleren?

,,Deze controle is uiterst cruciaal vanwege de beperkte mogelijkheid om eventuele onjuistheden te corrigeren. Werkgevers hebben tot en met 1 mei 2021 tijd om correcties te verzenden. De correctieberichten die na 1 mei 2021 worden verzonden, worden niet meegenomen in de vaststelling van de tegemoetkoming in definitieve beschikking. Wij ontzorgen werkgevers door de controle uit handen te nemen, delen de bevindingen en voorzien werkgevers van actiepunten. Daarnaast ondersteunen wij indien gewenst bij het indienen van correcties. Zo kan de werkgever zich richtten op de core business en zorgen wij dat de werkgever ontvangt waar hij recht op heeft.”

 

Hoe voeren jullie de controle uit?

,,SubAdvies heeft een unieke softwareoplossing ontwikkeld om de voorlopige berekening nauwkeurig te kunnen controleren. Met deze software is het mogelijk om gegevens van verschillende bronnen met elkaar te vergelijken om compleetheid en correctheid te kunnen garanderen.”

 

Kun je een paar voorbeelden geven van wat jullie bij een controle ontdekken?

,,Ja, natuurlijk, ik zal drie recente casussen delen. Het zijn verschillende voorbeelden bij diverse werkgevers. Dat het belangrijk is om de eigen administratie te controleren blijkt uit de eerste casus. Uit de analyse blijkt dat door foutieve invoer in de software in vijf aangiftetijdvakken geen indicatieloonkostenvoordeel is verwerkt in de aangifte. Wij hebben deze werkgever een correctie geadviseerd waardoor het definitief toegekende voordeel 1.647 euro hoger zal zijn.”

 

Doelgroepverklaring

,,In het kader van de controle kunnen we niet altijd direct iets betekenen voor de werkgever, maar we kunnen dan wel preventief advies geven voor het volgende boekjaar. De werkgever uit een tweede casus heeft voor een aantal werknemers het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden verwerkt in de administratie. Het UWV heeft deze personen aangemerkt als afwijkend. De werkgever blijkt in de veronderstelling te zijn dat een doelgroepverklaring niet nodig is. In verband met het verstrijken van de aanvraagtermijn is het niet meer mogelijk om als nog verklaringen aan te vragen bij het UWV.
Conform de Wet kan een boete opgelegd worden van 1.319 euro per medewerker per jaar indien onjuistheden zijn doorgegeven door de werkgever. We hebben in dit geval de werkgever geadviseerd om het loonkostenvoordeel te verwijderen en een correctie te sturen. De werkgever loopt zo geen risico meer op een bestuurlijke boete. Daarnaast werken we sinds kort samen om ervoor te zorgen dat dergelijke afwijkingen in de toekomst niet meer voorkomen.”

 

Loonkostenvoordelen

,,Nog een laatste voorbeeld: een werkgever vraagt ons om de voorlopige berekening WTL te controleren. Het blijkt dat de werkgever recent is gaan werken met andere verloningssoftware. Bij de transitie van de oude naar nieuwe software is geen rekening gehouden met het reeds bestaande recht op loonkostenvoordelen. Wij hebben in dit geval het recht op voordeel in kaart gebracht en de werkgever ondersteund bij het indienen van een correctie waardoor de werkgever alsnog tegemoetkoming van ruim 11.000 euro zal ontvangen voor drie werknemers.”

 

En hoe nu verder?

SubAdvies ontzorgt werkgevers op het gebied van Sociale Zekerheid. Kunnen we jouw organisatie ook ondersteunen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Meer informatie: www.subadvies.nl