Ingezonden nieuws

Politie 1636-2024 (niet aangemeld, niet in database)

Reizen met eigen vervoer, zowel woon-werkverkeer als dienstreizen, wordt een tegemoetkoming van € 0,23 per kilometer verstrekt