Ingezonden nieuws

Graanbe- en verwerkende bedrijven_40 148_40-2020 (niet aangemeld)

Standaard: loonsverhoging van 2,50%