Ingezonden nieuws

Branche cao Gemeenten 4079-2024

Aanpassing aftoploon voor onregelmatigheidstoeslag en bereikbaarheid van resp. 6 en 7 naar 8