Ingezonden nieuws

UWV: Aantal arbeidsongeschikten blijft maar stijgen

Het aantal arbeidsongeschikten in Nederland blijft toenemen, dit volgens het UWV. Volgens de recente prognoses zal het aantal uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid naar verwachting stijgen tot 853.000 dit jaar. Een stijging ten opzichte van de 840.000 uitkeringen vorig jaar in 2023. Deze stijgende trend wordt met name gedreven door een toename van instroom in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Vorig jaar was er een recordaantal van meer dan 60.000 mensen die er gebruik van maakten.

Onder 60-plussers zeer merkbaar

Vooral onder 60-plussers is de stijging van arbeidsongeschiktheid merkbaar. Met de verhoging van de AOW-leeftijd worden zij gedwongen langer door te werken. Dit resulteert in een langere periode van afhankelijkheid van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Een bijkomende factor is het feit dat duizenden 60-plussers de afgelopen jaren gemakkelijker toegang hebben gekregen tot de WIA, vanwege een tijdelijke noodmaatregel die medische keuringen omzeilt. Dit is vooral veroorzaakt door de achterstanden bij het UWV.

Een opvallende ontwikkeling is ook de opkomst van langdurige arbeidsongeschiktheid als gevolg van long covid. In de eerste drie kwartalen van het jaar waren er 3665 gevallen van long covid waarbij bijna driekwart van de getroffenen volledig arbeidsongeschikt werd verklaard. Het volledige jaarrapport van het UWV over dit onderwerp wordt later verwacht.

Aantal arbeidsongeschikten blijft stijgen

Medische beoordeling momenteel knelpunt

In Nederland zijn verschillende regelingen van kracht voor arbeidsongeschikten, waarbij de WIA en de Wajong de meest voorkomende zijn. Deze regelingen zijn goed voor bijna 700.000 personen. Daarnaast zijn er nog mensen ondergebracht in de WAO en de WAZ. Hoewel het aantal hier elk jaar afneemt omdat er geen nieuwe instroom is.

Een van de grootste knelpunten blijft de achterstand in medische beoordelingen bij het UWV. Hoewel er inspanningen zijn gedaan om de wachttijden te verkorten, blijft het een uitdaging. Momenteel is de maximale wachttijd voor een beslissing over een WIA-uitkering 9 maanden. Dit zou eigenlijk binnen acht weken moeten gebeuren. Het UWV hoopt deze termijn terug te brengen tot 7 maanden dit jaar.

De algemene rekenkamer

De complexiteit en onuitvoerbaarheid van de WIA zijn al eerder aan de kaak gesteld door de Algemene Rekenkamer. Zij zien het systeem als “onrechtmatig” op sommige punten. Momenteel wordt een onafhankelijke commissie belast met het herzien van het arbeidsongeschiktheidsstelsel om het eenvoudiger en effectiever te maken. De conclusies van deze commissie worden eind februari verwacht.

Om het groeiende probleem van arbeidsongeschiktheid aan te pakken, is het belangrijk dat het UWV en de overheid maatregelen treffen om de achterstanden in medische beoordelingen weg te werken. Een mogelijke oplossing is het vergroten van de capaciteit voor medische keuringen, bijvoorbeeld door het aantrekken van meer gekwalificeerd personeel of door het gebruik van technologische oplossingen. Daarnaast is het van belang dat het arbeidsongeschiktheidsstelsel wordt herzien op basis van de aanbevelingen van de commissie, om het systeem eenvoudiger en rechtvaardiger te maken voor alle betrokkenen.

Bron origineel artikel: NOS.nl

Deel dit bericht