Ingezonden nieuws

Branche cao Gemeenten 4079-2021

eenmalige bruto onkostenvergoeding van € 300,- voor medewerkers in dienst op 03-11-2021 (uitbetalingsdatum NB, aanmelddatum van de cao is aangehouden)