Ingezonden nieuws

Webinar Beroep en Bezwaar

Hoe werkt het nu echt? En kost een gemiddeld ex-werknemer met een WGA uitkering voor de werkgever zo’n € 150.000 gedurende de looptijd van de WGA?

Is er binnen uw organisatie sprake van korte of langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid? Ontvangt u hierover beslissingen van het UWV? Dan bestaat de mogelijkheid dat deze beslissingen niet correct zijn. Werkgevers gaan er vaak klakkeloos vanuit dat een besluit van het UWV of Belastingdienst juist is. In de praktijk blijkt dit echter onjuist!

Schrijf je in voor ons Webinar Beroep & Bezwaar op 15 oktober! En kom meer te weten hoe het werkt.