Ingezonden nieuws

AANPASSING Wettelijk minimumloon

Verhoging van het wettelijk minimumloon met 3,13%
zie link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-12023.pdf