Ingezonden nieuws

ABU Marktmonitor: Grote omzetdaling in afgelopen jaar

In de periode van 22 april tot en met 19 mei is het aantal gewerkte uren met 10% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met 4%, wat een scherpere daling is dan in de voorgaande periode, mede door een extra werkdag dit jaar.

Grote omzetdaling afgelopen jaar

De administratieve sector vertoonde een dramatische daling, waarbij het aantal uren met 17% afnam ten opzichte van de vorige periode. De omzet daalde met 9% in periode 5, wat een verslechtering is ten opzichte van -7% in periode 4. In de industriële sector, traditioneel een lichtpuntje, is een verdere daling ingezet met een afname van 7% in gewerkte uren vergeleken met de voorgaande periode. De omzet daalde voor het eerst in lange tijd, zij het beperkt, met 1%. Ook de technische sector meldde een verslechtering, met een snellere daling van uren en omzet gedurende vijf opeenvolgende periodes. De daling in gewerkte uren bedroeg 13% en de omzet daalde met 5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit toont de grote omzetdaling van het afgelopen jaar.

Zorgwekkend beeld

De cijfers geven een zorgwekkend beeld van de huidige economische situatie binnen de uitzendbranche, waar verschillende sectoren te maken hebben met aanhoudende uitdagingen in werkvolume en omzetgroei.

Grote omzetdaling afgelopen jaar

Uitdagingen voor de uitzendbranche

De uitzendbranche staat voor de uitdaging om te reageren op recente omzetdalingen en afnemende werkuren in diverse sectoren. Om hier effectief mee om te gaan, kunnen uitzendbureaus verschillende strategieën overwegen. Allereerst is diversificatie van diensten cruciaal, waarbij ze zich meer kunnen richten op groeiende sectoren zoals zorg en technologie. Flexibiliteit bevorderen in arbeidscontracten kan ook helpen om beter in te spelen op veranderingen in de marktvraag.

Daarnaast is investeren in opleidingen en vaardigheden essentieel om de beschikbaarheid van gekwalificeerde kandidaten te verbeteren. Efficiëntere wervingstechnieken, ondersteund door technologie, kunnen het proces van kandidaat-matching versnellen en verbeteren. Ten slotte kan het uitbreiden van samenwerkingsverbanden en netwerken nieuwe kansen bieden voor groei en marktuitbreiding. Door deze strategieën te omarmen, kunnen uitzendbureaus hun positie verstevigen en anticiperen op toekomstige uitdagingen in de arbeidsmarkt.

Bron origineel artikel: Flexmarkt.nl

Deel dit bericht