Ingezonden nieuws

Toename psychische klachten oorzaak van verzuim op werk

Uit recente gegevens van TNO en CBS blijkt dat intimidatie en stress vorig jaar de belangrijkste redenen waren voor werknemers om niet op het werk te verschijnen. Ongeveer 17% van de slachtoffers van arbeidsgerelateerde incidenten bleef thuis vanwege psychische klachten. Dit is het hoogste percentage sinds de start van de metingen zeven jaar geleden. In het begin ging het nog om 14%.

Veel lichamelijke incidenten op de werkplek

Naast psychische klachten zijn lichamelijke incidenten ook veelvoorkomend op de werkplek. Hierbij gaat het onder andere om personeel dat valt, zichzelf verwondt, bekneld raakt of een verkeersongeval heeft gehad. Bedreigingen komen ook regelmatig voor. Met name mensen in beroepen zoals agenten, brandweerlieden, conducteurs, bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs en technisch personeel ervaren veel incidenten tijdens het werk.

Toename psychische klachten werk

2,7% van werkende Nederlanders

Ongeveer 2,7% van alle werkenden in Nederland heeft vorig jaar een incident meegemaakt dat heeft geleid tot lichamelijk of geestelijk letsel. Met bijna tien miljoen werkenden in ons land betekent dit dat meer dan 250.000 mensen te maken hebben gehad met een ongeval of ander nadelig incident op het werk. Eerdere cijfers van de Nederlandse Arbeidsinspectie toonden aan dat afgelopen jaar minstens 67 mensen zijn overleden als gevolg van een ongeval op het werk. Dit vooral in sectoren zoals logistiek, industrie en bouw.

Maatregelen nemen

Deze toenemende trend van arbeidsincidenten kan gevolgen hebben voor de uitzendbranche. Er moeten maatregelen genomen worden om de veiligheid en het welzijn van flexwerkers te waarborgen. Dit kan onder meer inhouden dat intercedenten werken aan het creëren van een veilige werkomgeving, het bieden van ondersteuning aan werknemers die te maken hebben gehad met incidenten en het aanbieden van trainingen over stressmanagement en conflictbeheersing. Hoewel het benadrukken van deze problemen een positieve stap is in het bevorderen van bewustzijn en preventie, kan het ook leiden tot toenemende druk op werkgevers en een grotere behoefte aan ondersteuning vanuit de uitzendsector. Meer vragen over dergelijke situaties? Neem voor meer advies contact op met een backoffice ondersteuner.

Bron origineel artikel: Nu.nl

Deel dit bericht