Ingezonden nieuws

De potentiële gevolgen van het afschaffen van het STAP-budget

In de uitzendbranche kennen we de scholingsvouchers van Doorzaam om uitzendkrachten te ondersteunen in hun ontwikkeling. Echter is er ook een landelijke regeling voor alle werkgevers: het STAP budget. Het STAP-budget is een subsidieregeling van de overheid waarmee mensen financiële ondersteuning krijgen om een opleiding of training te volgen. Onder het mom van “Het tegengaan van misbruik maken van dit STAP-budget” heeft Den Haag besloten deze subsidie vanaf 1 januari 2024 te stoppen.

Het afschaffen van het STAP-budget

Of er een vervanging komt van de subsidie is niet bekend. Hieronder vind je een vijftal redenen waarom het afschaffen van het STAP-budget geen verstandige beslissing is:

  • Toegang tot onderwijs: Het afschaffen van het STAP-budget zou de toegang tot onderwijs en training beperken, vooral voor mensen met een laag inkomen. Het STAP-budget is bedoeld om deze mensen te helpen hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen, waardoor ze betere kansen op de arbeidsmarkt hebben.
  • Bevordering van levenslang leren: Het STAP-budget bevordert levenslang leren, wat van cruciaal belang is in een snel veranderende arbeidsmarkt. Door mensen de mogelijkheid te bieden om hun vaardigheden en kennis bij te houden, kunnen ze zich aanpassen aan nieuwe banen en technologieën.
  • Bijdrage aan de economie: Het STAP-budget stimuleert de economie door mensen in staat te stellen zich te ontwikkelen en betere banen te vinden. Dit leidt tot hogere inkomens, meer belastinginkomsten en minder afhankelijkheid van sociale uitkeringen.
  • Voorkomen van kennisveroudering: Het STAP-budget voorkomt dat de kennis van werknemers verouderd raakt. Dit is met name belangrijk in sectoren waar technologie snel verandert, zoals de IT-sector.
  • Bevordering van duurzame inzetbaarheid: Het STAP-budget bevordert duurzame inzetbaarheid door werknemers te helpen zich te ontwikkelen en aan te passen aan nieuwe banen en technologieën. Dit kan leiden tot een hogere arbeidsparticipatie en minder werkloosheid.

Belangrijke STAP

Het STAP-budget is een belangrijke subsidie die de Nederlandse overheid verstrekt aan mensen die een opleiding of training willen volgen. Deze subsidie helpt mensen om hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen, waardoor ze betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. Vooral uitzendkrachten krijgen vaak weinig toegang tot leerbudget en voor hen is het STAP budget een mooie opstap naar nieuwe kennis en vaardigheden. Het afschaffen van deze subsidie zou dus een slechte beslissing zijn.

Het afschaffen van het STAP-budget

Een voorbeeld van de negatieve gevolgen van het afschaffen van het STAP-budget is te zien in de zorgsector. Deze sector kampt met een tekort aan gekwalificeerd personeel en is tegelijkertijd zwaar overbelast. Het STAP-budget biedt mensen de mogelijkheid om zich te laten bijscholen of om te scholen naar een baan in de zorg. Wanneer het STAP-budget wordt afgeschaft, zal het nog moeilijker worden om de juiste mensen te vinden voor deze vacatures en zal het tekort aan personeel in de zorgsector verder toenemen.

Een ander voorbeeld is te zien in de IT-sector. Deze sector is voortdurend in beweging en er is voortdurend vraag naar nieuwe vaardigheden en kennis. Het STAP-budget biedt mensen de mogelijkheid om zich bij te scholen en zich aan te passen aan de veranderende eisen van de sector. Als het STAP-budget wordt afgeschaft, kan dit leiden tot een tekort aan gekwalificeerde IT-professionals en kan dit de groei en innovatie van de sector belemmeren.

Potentiële gevolgen

Het afschaffen van het STAP-budget heeft, zoals eerder gezegd, ook gevolgen voor de economie als geheel. Het STAP-budget stimuleert de economie door mensen in staat te stellen zich te ontwikkelen en betere banen te vinden. Dit leidt tot hogere inkomens, meer belastinginkomsten en minder afhankelijkheid van sociale uitkeringen. Het afschaffen van het STAP-budget, kan leiden tot een grotere afhankelijkheid van sociale uitkeringen en een daling van de economische groei.

Door een het STAP-budget een halt toe te roepen, zorgt het kabinet voor een uiteindelijk stagnatie van zowel de beroepsbevolking als de economie. Wat wanneer je de werknemers de toegang tot scholing en ontwikkeling afneemt, zal je zorgen dat het bedrijfsleven stagneert en uiteindelijk degenereert. Hoe minder kennis de beroepsbevolking heeft en hoe minder kans het krijgt om zich te ontwikkelen, hoe slechter dit is voor de economie.

Het afschaffen van het STAP-budget

Gevolgen voor de uitzendbranche

De uitzendbranche gaat ook de gevolgen van het afschaffen van de STAP regeling merken. Door deze regeling was het financieel aantrekkelijk om te investeren in scholing en opleiding van de uitzendkracht. Dat investeren in scholing en opleiding blijft noodzakelijk, echter moet het nu weer op een andere manier gefinancierd worden. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de scholingsvouchers van Doorzaam zal het budget elders vandaan moeten komen. Een uitzendbureau kan dan alleen het tarief verhogen, maar daar wil de opdrachtgever vaak niet voor betalen en daarom stopt het opleiden. Aangezien opdrachtgevers vaak hun interne personeel wel opleiden ontstaat er een kloof tussen uitzendkrachten en intern personeel. We hoeven niet uit te leggen dat dat een slechte ontwikkeling is.

Conclusie

Het STAP-budget biedt alle werknemers mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Mensen kunnen zichzelf ontwikkelen en groeien als individuen door middel van onderwijs en training. Het afschaffen van het STAP-budget zal deze mogelijkheden beperken en de afstand naar nieuwe ontwikkeling, kennis en kunde vergroten. Het afschaffen van het STAP-budget is uiteindelijk een stap terug voor de gehele maatschappij.

Deel dit bericht