Ingezonden nieuws

ABU: Daling uitzenduren zet verder door

Het recente rapport van de ABU Marktmonitor onthult een vergelijkbare daling in de flexmarkt, in lijn met voorgaande periodes. Tijdens periode 4, van 25 maart tot en met 21 april, is het aantal gewerkte uren met 8% afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gelijktijdig daalde de omzet met 1%. Het rapport merkt op dat deze daling parallel loopt aan die van periode drie.

De sectoren

Deze afname komt ondanks het gelijk aantal werkbare dagen vergeleken met vorig jaar, waardoor er geen correctie is toegepast. Sectorgewijs vertonen de cijfers aanzienlijke variaties in groei en krimp. De administratieve sector blijft een verontrustende trend vertonen, met een daling van 16% in gewerkte uren en een 7% daling in omzet in vergelijking met periode drie. In contrast laat de industriële sector een lichte verbetering zien, met een 3% daling in gewerkte uren en een 4% stijging in omzet ten opzichte van periode drie. De technische sector daarentegen laat een zorgwekkend patroon zien van versnellende dalingen. Het aantal gewerkte uren daalde met 11%, terwijl de omzet met 3% afnam ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Daling uitzenduren zet door

Nieuwe kansen?

Deze bevindingen werpen een uitdaging op voor intercedenten in de uitzendbranche. Het is duidelijk dat er behoefte is aan maatregelen om de flexwerkers in deze sectoren te ondersteunen. Mogelijke acties omvatten het diversifiëren van het klantenbestand, investeren in scholing en training voor flexwerkers en het actief zoeken naar nieuwe kansen binnen opkomende sectoren. Het is belangrijk om de mogelijke gevolgen van deze ontwikkelingen te overwegen.

Een verdere daling kan leiden tot een grotere druk, wat kan zorgen voor een verminderde werkzekerheid en financiële stabiliteit. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is het van belang dat intercedenten nauw samenwerken met flexwerkers en relevante belanghebbenden om strategieën te ontwikkelen die de veerkracht van de uitzendbranche vergroten. In conclusie lijkt deze ontwikkeling een uitdaging te vormen voor de uitzendbranche, maar met de juiste strategische benadering en samenwerking kunnen intercedenten veerkracht tonen en zich aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden.

Bron origineel artikel: Flexnieuws.nl

Deel dit bericht