Ingezonden nieuws

Begeleiding nodig bij de keuze ERD ziektewet en WGA?

Twee keer per jaar kunt u switchen voor uw verzekering voor de ziektewet en de WGA. U kunt per 1 januari of per 1 juli switchen van collectief via het UWV verzekeren of particulier in eigen beheer. Dit laatste heet dan dat u eigen risicodrager bent als uitzendbureau voor de kosten van de uitvoering van de ziektewet. In deze BLOG leggen we uit wat beide inhouden en hoe Flexadvies van Flexsupport u begeleiding ERD ziektewet en WGA aanbiedt en kan ondersteunen in de keuze maken en het traject van uitvoeren van de switch.

Begeleiding ERD ziektewet en WGA

ERD Ziektewet

Het recht op een Ziektewetuitkering ontstaat als een zieke werknemer een contract heeft dat eindigt. De (ex-) werknemer kan de Ziektewetuitkering ontvangen vanuit het UWV of vanuit het uitzendbureau. Een ziektewetuitkering loopt maximaal twee jaar. Als de uitkering door het UWV wordt betaald dan betaalt u, als uitzendbureau, een premie aan het UWV. Deze premie werkhervattingskas (WHK) kan fors oplopen naar mate het ziekteverzuim stijgt. Met name bij het uitzendbureau met een hogere loonsom en een hoger ziekteverzuim zal dit de winstmarges stevig onder druk zetten.

Het uitzendbureau kan ervoor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) ziektewet te worden. U heeft dan de touwtjes in eigen handen en betaald een lagere premie WHK. Het premie ZW-flex hoeft namelijk niet meer betaald te worden aan het UWV (via de Belastingdienst). Bij ERD-ziektewet heeft u zelf de regie en de kosten. U bent verantwoordelijk voor de uitbetaling ziektewet en de re-integratie. De Wet Verbetering Poortwachter is hierin leidend. Het UWV zal u controleren op de juiste uitvoering van deze wetgeving.

Ziek zijn is voor niemand fijn. Voor zowel de werknemer als het uitzendbureau is dit vervelend. De re-integratie in eigen beheer nemen kan ervoor zorgen dat de werknemer eerder hersteld is. Aangezien beide partijen elkaar kennen zal er effectiever ingegrepen kunnen worden. In potentie is het uitzendbureau beter in re-integreren dan het UWV. Maar geldt dit ook voor uw uitzendbureau?

De keuze om als uitzendbureau ERD-ziektewet te worden zal gebaseerd moeten worden op de vraag of deze regie genomen kan worden. Flexadvies kan u verder helpen met dit vraagstuk. Als deze potentie aanwezig is in uw uitzendbureau dan zullen wij ook verder kijken naar de inrichting van ERD Ziektewet. Wij geven u advies over de te nemen stappen om ERD Ziektewet te worden maar ook die omtrent de uitvoering. Uiteindelijk moet de keuze van ERD Ziektewet ook daadwerkelijk voor een lager ziekteverzuim en lagere kosten gaan leiden.

Begeleiding ERD ziektewet en WGA

ERD WGA

Als een (ex-)werknemer 2 jaar ziek is dan eindigt de ziektewetuitkering en wordt deze omgezet in de WIA-uitkering. Een WIA-uitkering heeft twee verschillende soorten uitkeringen. De WGA-uitkering en de IVA-uitkering. De WGA is voor de (ex-)werknemer met een redelijke kans op herstel, de IVA is voor de (ex-)werknemer met weinig of geen kans op herstel. Voor het WGA-deel betaalt u als uitzendbureau een de WGA-premie. Deze premie is, net als de ZW-flex, onderdeel van uw WHK.

Ook voor de WGA kunt u eigenrisicodrager worden. Voor ERD WGA gelden soortgelijke voor- en nadelen als het ERD Ziektewet. U betaalt geen premie WGA, de staartlasten blijven bij het UWV en u hebt de regie. Aan de andere kant betaalt u natuurlijk de lasten van de WGA-uitkering en de kosten voor de re-integratie. Dit alles voor maar liefst 10 jaar. Daarna neemt het UWV dit weer over. De keuze tot ERD-WGA dient onderbouwd te worden met een garantstelling of een verzekering.

Goed ingericht eigenrisicodragerschap geeft u controle over het verzuim en de re-integratie. U bespaart op premie en geeft u grip op de verzuimkosten. In een sterk concurrerende Flexbranche kan dit voor uw uitzendbureau het verschil gaan maken. Flexadvies van Flexsupport biedt u begeleiding ERD ziektewet en WGA aan en adviseert u graag over deze keuzes. Een keuze die u maakt voor meerdere jaren.

 

Deel dit bericht