Ingezonden nieuws

Besparingspotentieel: Subsidie Praktijkleren in de Flexbranche!

De subsidie Praktijkleren van het ministerie van OC&W is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers in de kosten voor de begeleiding van de deelnemers. Het maximale bedrag wat een organisatie kan ontvangen is €2.700,- per deelnemer per schooljaar. Subadvies waarschuwt voor controles en fouten.

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De regeling richt zich vooral op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en studenten in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel.

Enkele feiten op een rij:

  • De subsidieregeling Praktijkleren is verlengd tot 2023
  • Toekenning subsidie voor 109.600 BBL-plekken
  • Extra 10,6 miljoen de komende 5 jaar beschikbaar voor leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie voor BBL-plekken
  • Bijna de helft van de aanvragen betreft BBL-plekken in de sectoren Zorg en Techniek

Veel meer informatie staat op de site van RVO 

Belangrijkste voorwaarden voor het MBO:
1. Het gaat om specifiek Beroepsbegeleidende leerweg (MBO-BBL)
2. Door een SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend
3. Opleiding opgenomen in Crebo (Centraal register beroepsopleidingen)
4. Minimaal 610 klokuren aan buitenschoolse praktijkgedeelte
5. Minimaal 200 uren aan begeleide onderwijsuren door onderwijsinstelling
6. < 8 uur per week of ziekte/verlof telt niet als begeleidingsweek
7. Er is een praktijkleerovereenkomst (POK) ondertekend
8. Vereiste administratie is aanwezig.

Voorwaarden POK:
1. Ondertekend door leerbedrijf, onderwijsinstelling en deelnemer
2. Datum ondertekening ligt vóór start beroepspraktijkvorming
3. Aanvangs -en einddatum
4. Totaal aantal te volgen praktijkuren (minimaal 610)
5. De begeleiding van de deelnemer
6. Kwalificaties beroepspraktijkvorming.

Voorwaarden Administratie:
1. POK aanwezig
2. Aanwezigheidsregistratie: Urenregistratie, presentielijst, geldig arbeidscontract met afwezigheidsregistratie etc.
3. Begeleidingsdocumentatie:(BPV-)werkboek deelnemer, gemaakte opdrachten, tussentijdse gespreks- beoordelings- en evaluatieverslagen, diploma.
Let op: 5 jaar bewaarplicht!

Voorkom controles en fouten! Check daarom of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Voorbeelden van ongeldige gegevens:
1. Geen erkend leerbedrijf
2. Verkeerde invoer gegevens
3. Nominale duur subsidie overschreden
4. Vereiste administratie ontbreekt
5. Geldige POK ontbreekt

5% van MBO aanvragen worden afgewezen door foutieve invoering gegevens.
25% van de gecontroleerde MBO aanvragen wordt (deels) teruggevorderd.

De Subsidie Praktijkleren van het ministerie van OC&W is in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren meer praktijk leerplaatsen aan te bieden. De regeling is dus bedoeld voor leerbedrijven maar ook voor uitzendbureau’s en detacheerders. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 2.700 euro per BBL-leerling per jaar.

Voor meer informatie, neem contact met ons op of stuur een email naar info@subadvies.nl

Deel dit bericht