Ingezonden nieuws

Moet de uitzendbranche zich de komende jaren aanpassen?

We zijn met 2023 gestart. Een mooi moment om vooruit te kijken naar wat er allemaal op de uitzendbranche afkomt in 2023. Diverse experts hebben hun licht al laten schijnen her en der, maar in dit artikel vinden wij als redactie van Flexupdate er ook wat van.

Voorspellingen voor 2023

Volgens bepaalde bronnen kunnen we een krimp van 2% verwachten van de uitzendbranche. Eén van de redenen voor deze krimp is dat huidige betrekkingen tussen landen in de wereld onze wereldeconomie onder druk zetten. Een andere belangrijke reden voor krimp is de verder aanhoudende schaarste van personeel. De derde hoofdreden is dat door nieuwe regelgeving veel uitzendbureaus onder druk komen te staan om dit te implementeren en in de prijzen te verwerken. Ondanks al deze bedreigingen voor de uitzendbranche blijft er wel degelijk vraag naar flexwerk en flexwerkers in 2023. Uitzendbureaus moeten zich aanpassen om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige vraag van de markt. Wendbaarheid is het codewoord.

Arbeidspotentieel

Uitzendbureaus die meegaan met de ontwikkelingen en zich aanpassen, kunnen een grotere rol pakken op het gebied van arbeidsmobiliteit. Ook kunnen ze tegen de krimp in groeien. Wat in 2023 nog meer dan ooit belangrijk is, is het vinden van de latent werkzoekenden en het opleiden van baanwisselaars. We hebben al geruime tijd te maken met een personeelsschaarste, iets wat ook dit jaar niet minder lijkt te gaan worden. Terwijl er genoeg mensen opzoek zijn naar nieuw werk. Er is veel arbeidspotentieel, alleen er is vaak sprake van een mismatch.

Om die mismatch te verkleinen zijn er diverse mogelijkheden. Focus je als uitzendbureau op de werving van die latent werkzoekenden en het omscholen van ongekwalificeerde werkzoekenden. Vacatures blijven er genoeg. Je kunt je hier alleen op focussen als je de achterkant van je uitzendbureau goed geregeld hebt. Hiermee bedoelen we goede recruitment CRM software en een gekwalificeerde backoffice voor uitzendbureaus. Wanneer je dit goed geregeld hebt ben je ontzorgt tijdens het uitzendproces en kun je je op de voorkant focussen.

Om zichtbaar te zijn in de concurrentiestrijd is online zichtbaarheid en het anders doen van belang. Het is belangrijk om een herkenbare online identiteit te ontwikkelen. Een goed werkende Uitzendbureau Website of goede online uitzendbureau marketing kunnen hier een oplossing voor zijn. Je onderscheiden in je dienstverlening en dat volop en op een professionele manier communiceren zorgt voor merkbekendheid en een positieve attitude bij de werkzoekende. Het vergroot je inkoop van kandidaten en daarmee de kans op succes op het plaatsen van nieuwe flexwerkers.

Ontwikkelen en verbeteren

Naast het vinden van de latent werkzoekende is het ontwikkelen van flexwerkers door omscholingstrajecten en opleidingen belangrijk. Door ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden verbetert het uitzendbureau niet alleen de kwaliteit van de flexwerkers, maar ook de kwaliteit van zijn eigen dienstverlening. Je laat zien en merken aan de flexwerker en de opdrachtgever dat je de flexwerker serieus neemt en ziet als arbeidskapitaal. Iets wat alleen als positief gezien kan worden. Gelukkig stimuleert de overheid een leven lang leren met diverse (STAP) subsidies en daarnaast bouw je een opleidingsbudget op als je de ABU of de NBBU cao hanteert als uitzendbureau. In 2023 wordt het nog belangrijker om dit in te zetten om flexwerkers te ontwikkelen, want er is keuze genoeg in werkgevers. Met het aanbieden van opleidingen en cursussen bind je flexwerkers aan je uitzendbureau. Je hoeft dan minder te investeren in werving van steeds maar weer nieuwe (bijna) onvindbare sollicitanten. Deze ‘open deur’ is meer dan ooit waarheid in 2023.

Flex of vast?

De discussie om alle werknemers, waaronder flexwerkers, in vaste dienst moeten of met een flexibel contract kunnen werken blijft in 2023. Als uitzendbureau heb je hier last van. De politiek en de vakbonden willen steeds meer vaste dienstverbanden en flexibiliteit aan banden leggen. Dit in tegenstelling tot veel ondernemers die graag een bepaalde mate van flexibiliteit houden in hun personeelsbestand. Zo kunnen mee ademen met de economie. De wetgeving neigt steeds meer naar vast en nog vastere dienstverbanden. Om flexwerkers perspectief te geven is inkomenszekerheid belangrijk. De nieuwe uitzendCAO voorziet in steeds meer gelijke beloning en ook looptijden van contracten worden langer in de uitzendbranche. Het zou goed zijn als de maatschappij en de overheid flexwerk erkennen als een serieuze contractvorm en niet als minderwaardig. Want de uitzendbranche blijft voor velen de opstap naar vast werk.

Hoe verder met de uitzendbranche?

Ondanks dat het lijkt of de uitzendbranche in zijn huidige vorm geen bestaansrecht meer lijkt te hebben de komende jaren, blijft de vraag naar flexwerk groeien. De uitzendbranche dient de komende tijd goed na te denken over hoe het nu verder moet. Goed werkgeverschap wordt van groter belang dan voorheen. De verplichte certificering vanaf 2025 is geen heilige graal, waardoor uitzendwerk beter geregeld wordt als er geen handhaving is. Om aantrekkelijke werkgever te zijn dien je nu al te investeren in het correct uitvoeren van de geldende wet- en regelgeving. Een juist loon is niet alleen logisch, maar ook een waardering voor de flexwerker. Een betere uitzendbranche begint bij de uitzendbranche!

Deel dit bericht