Ingezonden nieuws

Werknemers ontvangen forse eenmalige uitkeringen in de strijd tegen arbeidsmarktkrapte

In het afgelopen jaar hebben tussen de 3 en 3,5 miljoen werknemers niet alleen kunnen profiteren van aanzienlijke loonsverhogingen, maar ook van een eenmalige uitkering. Deze eenmalige uitkeringen bedroegen gemiddeld 946 euro bruto, bijna het dubbele van het bedrag in 2021.

Bedrijven zetten deze strategie in om hun personeel te behouden te midden van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Werknemers ontvangen eenmalige uitkeringen, bedoeld om werknemers te compenseren voor het koopkrachtverlies. Als gevolg van de aanzienlijke inflatie van de afgelopen jaren.

Stijgende trend

Uit gegevens van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat sinds 2021 een stijgende trend zichtbaar is. Twee jaar geleden bedroeg de gemiddelde eenmalige uitkering 500 euro bruto, terwijl dit afgelopen jaar is gestegen naar 664 euro.

Deze extra beloningen komen voort uit onderhandelingen over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Een woordvoerder van AWVN benadrukt dat hoewel er aan het begin van vorig jaar een aanzienlijke stijging was, het de vraag is of deze trend zich dit jaar voortzet. “We zien een daling van de inflatie, dus het enthousiasme zal mogelijk minder groot zijn.”

Eenmalige uitkeringen buiten cao-onderhandelingen

AWVN wijst erop dat het gemiddelde bedrag van eenmalige uitkeringen mogelijk hoger uitvalt, omdat veel bedrijven hun werknemers buiten de cao-onderhandelingen om eenzijdig compenseren.

Een opvallend voorbeeld hiervan is bij de Rabobank, waar 28.000 werknemers tijdens de lopende cao een aanzienlijke inkomensverbetering hebben ontvangen. Werknemers ontvangen eenmalige uitkeringen van 2.500 euro bruto in december, en in april zullen de lonen nog eens met 5,5 procent stijgen.

Economische vooruitzichten en loonstijgingen

Econoom Aggie van Huisseling van ABN AMRO benadrukt dat twee belangrijke ontwikkelingen zichtbaar zijn: de arbeidsmarktkrapte en de hoge inflatie hebben geleid tot kortlopende cao’s met meer eenmalige uitkeringen.

Van Huisseling voorspelt dat de loonstijgingen voorlopig hoog zullen blijven. “Voor dit jaar gaan we uit van een gemiddelde cao-loonstijging van 5,2 procent en 4,5 procent voor 2025. Werknemers hebben een sterkere onderhandelingspositie vanwege de arbeidsmarktkrapte, en bedrijven streven ernaar hun personeel te behouden.”

Vakbond juicht eenmalige uitkeringen toe, maar pleit voor structurele loonsverhoging

Vicevoorzitter Zakaria Boufangacha van vakbond FNV verwelkomt het toenemende aantal eenmalige uitkeringen voor werknemers. “Mensen vinden het prettig om in één keer een fors bedrag te ontvangen. De laatste tijd gaat het om bedragen van 1.000 of 2.000 euro. Dat is natuurlijk te mooi om te weigeren.”

Boufangacha benadrukt echter dat de vakbond zich aan de cao-tafels blijft inzetten voor een structurele loonsverhoging. Voor dit cao-seizoen ligt de looneis tussen de 5 en 14 procent. “We zien echter steeds vaker dat werkgevers de cao aantrekkelijker willen maken met een forse eenmalige uitkering om zo ook de achterstand in koopkracht te repareren.”

Bron origineel artikel: NU.nl

Deel dit bericht