Ingezonden nieuws

Werkdruk en stress nog veel aanwezig op de arbeidsmarkt

In de uitzendbranche staan intercedenten, uitzendondernemers en professionals voor een voortdurende uitdaging: het verbeteren van de efficiëntie van arbeid. Dit is natuurlijk een nobel doel, maar helaas gaat dit vaak gepaard met een groeiende werkdruk en stress bij werknemers. Deze druk sijpelt niet alleen door tot op de werkvloer maar raakt ook het privéleven, waardoor het risico op ziekteverzuim en burn-outs toeneemt. Uit verschillende bronnen blijkt dat de werkdruk en -stress op dit moment alleen maar toeneemt onder werknemers. In dit artikel nemen we deze kwestie onder de loep en bekijken we welke maatregelen genomen kunnen worden om het welzijn van werknemers te verbeteren.

De druk van werk

Werknemers ervaren steeds vaker een opbouwende wisselwerking van stress, waarbij het stressniveau langzaam maar zeker toeneemt. In 2022 kampten maar liefst 1,6 miljoen werknemers met burn-outklachten, een probleem dat verschillende sectoren treft en de aandacht heeft getrokken van onderzoeksbureaus en vakbonden. Slechts 15 procent van de bedrijven lijkt de werkdruk onder controle te hebben. Deze werkdruk lijkt o.a. te komen door een opmars in het hebben van meerdere banen door werknemers.

Werkdruk en stress op arbeidsmarkt

Waar voorheen iemand maar één functie of baan had, lijkt dit tegenwoordig anders te zijn. Door moeilijk wordende tijden, zijn mensen geneigd om extra banen te nemen om rond te komen.  Waardoor mensen meer werkdruk ervaren dan de jaren hiervoor. Het is van belang om te investeren in onderwijs, innovatie en automatisering om de druk op de werkvloer te verminderen.  Gesprekken met elkaar, doordachte keuzes en gezamenlijk bepaalde strategieën kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van werkdruk en daarmee samenhangend ziekteverzuim.

Ondersteunen van jouw werknemers

Ziekteverzuim blijft namelijk een grote uitdaging en het is daarom belangrijk om stressfactoren te signaleren, een plezierige werkomgeving te creëren en financiële problemen proactief aan te pakken. De werkdruk verschilt per sector. De zorg ervaart bijvoorbeeld vaak een hogere druk dan de zakelijke dienstverlening. Het introduceren van een soort van time-outmogelijkheid kan werknemers de kans bieden bewust te worden van de mogelijkheden en maatregelen tegen werkdruk en stress op arbeidsmarkt. Dit is niet alleen gunstig voor het welzijn van werknemers maar kan ook het risico op burn-outs verlagen.

Werkdruk en stress op arbeidsmarkt

Financiële stress en werk

Op dit moment leven wij in financieel onzekere en zware tijden. Veel mensen hebben moeite om rond te komen of hun hoofd boven water te houden. Waardoor men genoodzaakt is om meer te gaan werken. Hier komt dus nogal een hoeveelheid aan stress bij kijken. Stress wat zich niet alleen in de privésfeer laat gelden, maar ook tijdens werktijden. Deze financiële stress draagt dus aanzienlijk bij aan werkdruk en ziekteverzuim.

Uitzendbureaus kunnen flexwerkers ondersteunen door bewustzijn te creëren over beschikbare hulpmiddelen, zoals de toolkit “Eerste Hulp bij Geldzorgen” van vakbond CNV, samenwerkingen met Geldfit en budgetcoaching door organisaties als Stichting Doorzaam. Een actieve rol spelen door regelmatig contact te onderhouden, financiële coaching aan te bieden en de inzet van een ARBO-arts te faciliteren wordt tegenwoordig van uitzendbureaus gevraagd en verwacht.

Werkdruk en stress op arbeidsmarkt

Gezamenlijk beter met thuiswerken?

Veiligheid en gezondheid op het werk zijn niet alleen verantwoordelijkheden van werkgevers maar ook van uitzendbureaus. Door bedrijven te screenen op naleving van voorschriften, werknemers te trainen, persoonlijke beschermingsmiddelen aan te bieden en samen te werken aan een gezonde werkcultuur, kunnen uitzendbureaus bijdragen aan het verminderen van werkdruk en stress op arbeidsmarkt. Het bespreken en aanbieden van thuiswerk opties zou al een goede maatregel kunnen zijn om werkstress en -druk te verminderen. Thuiswerken heeft in recente jaren een essentiële positie ingenomen, met name door de ervaringen tijdens lockdowns. Het is niet alleen een trend, maar het is een strategie met tastbare voordelen voor werknemers en werkgevers.

Het gaat niet alleen om het verminderen van reistijd en -kosten, maar ook om het vergroten van vrijheid, autonomie en flexibiliteit als effectieve middelen tegen werkdruk. Thuiswerken optimaliseert de werk-privébalans en kan de productiviteit verhogen. Uiteraard zijn er uitdagingen zoals verminderde sociale interactie, persoonlijke verantwoordelijkheid van werknemers en technische problemen. Desondanks is thuiswerken een realistische optie om werkdruk en werkstress te verminderen, waardoor privé en werk elkaar niet langer in de weg staan. Het lijkt er echter op dat sommige werkgevers de voordelen van thuiswerken zijn vergeten na de laatste lockdown. Het is belangrijk om de discussie te heropenen en de voordelen opnieuw te overwegen.

Bewustwording voor verandering

Bewust worden en zijn van de lasten van werkdruk, de mogelijkheden van thuiswerken, algemene gezondheid en veiligheid op het werk is belangrijk voor het welzijn van werknemers. Intercedenten en uitzendbureaus een belangrijke rol spelen in het vormgeven van een gezonde, duurzame arbeidsmarkt. Door gezamenlijke maatregelen te nemen kunnen zij niet alleen het welzijn van werknemers verbeteren maar ook bijdragen aan het succes van bedrijven in deze arbeidsmarkt. Dit vormt de basis voor een gesprek tussen de verschillende partijen in de uitzendbranche. Een gesprek die kan leiden tot innovatieve oplossingen en een positieve verandering in de sector voor iedereen met betrekking tot werkdruk en stress op arbeidsmarkt.

Deel dit bericht