Ingezonden nieuws

Werk en social media: een pikante foto online is ontslag?

Het toenemende fenomeen van werkgevers die meekijken op de social media kanalen van werknemers, brengt belangrijke vragen over privacy en juridische vraagstukken met betrekking tot ontslagredenen met zich mee. Er verschijnen geregeld nieuwsberichten over organisaties die medewerkers hebben ontslagen vanwege ongewenst gedrag op social media (buiten werktijd). Maar kan dit zo maar?

Arbeidsrechtexperts benadrukken een groeiende trend waarin werkgevers vaker gebeurtenissen op sociale media betrekken bij ontslagzaken. Uit een enquête onder de VAAN blijkt dat ruim driekwart van hen aangeeft dat sociale media een belangrijke rol speelt bij ontslag. Uitingen over werkgevers, berichten bij ziekte en schendingen van relatiebedingen betrekken sociale media steeds vaker bij het beoordelen van werknemersgedrag. Maar is dit wel terecht of eerlijk? Want heb jij als medewerker niet recht op privacy buiten werktijden?

Privacy of ongepast gedrag?

Een opvallend voorbeeld laat de impact zien van een werkgever die stuit op pikante foto’s op de persoonlijke social media pagina van de werknemer. Dit was de aanleiding voor de werkgever om tot ontslag van de werknemer over te gaan. Dit voorbeeld benadrukt de uitdaging van het afwegen van gedrag buiten werktijd als reden voor ontslag en roept vragen op over de grenzen tussen privéleven en werk. De hamvraag is: wanneer wordt privacy geschonden en wanneer is het gedrag van een medewerker buiten werktijd als ongepast te beschouwen? Om dergelijke situaties te voorkomen is het raadzaam om als uitzendbureau een duidelijke gedragscode te hebben en die op te nemen in de informatie die je deelt met de flexwerker.

Duidelijke gedragscodes over werk en social media

Duidelijke gedragscodes kunnen misverstanden voorkomen. Uitzendbureaus en inleners kunnen heldere gedragscodes opstellen, die de verwachtingen van werknemers met betrekking tot hun (online) gedrag buiten werktijd duidelijk maakt. Dit kan onduidelijkheden verminderen en alle partijen een helder kader bieden. Voorlichting over de impact van social media-activiteiten en het aanbieden van trainingen over verstandig online gedrag kunnen ongepaste situaties voorkomen. Werkgevers kunnen duidelijk zijn over hun beleid met betrekking tot social media en dit door uitzendbureaus duidelijk maken aan de flexwerkers die ze via het uitzendbureau inlenen. Ze kunnen benadrukken hoe gedrag buiten werktijd, in bepaalde gevallen, invloed kan hebben op de werkrelatie en de naam van het bedrijf. Dit helpt verwachtingen duidelijk te maken en mogelijke nare verrassingen te voorkomen.

Evenwichtige richtlijnen

Werkgevers hebben het recht om te reageren op gedrag dat de bedrijfsreputatie schaadt door de relatie tussen werk en social media. Echter is het belangrijk dat er een evenwichtige benadering wordt gebruikt. Richtlijnen dienen duidelijk en proportioneel te zijn, bij het beoordelen van dergelijk gedrag. In complexe gevallen wordt aanbevolen juridisch advies in te winnen. Dit om de omstandigheden te beoordelen en de rechtmatigheid van het ontslag te bepalen.

Uiteraard is het belangrijk om het toelaatbare gedrag regelmatig te bespreken als werkgever en werknemer. Zo kan er vooraf duidelijkheid zijn over wat voor de werkgever aanvaardbaar is en wat niet. Zo kan veel gedoe voorkomen worden. En voorkomen is beter dan genezen, zegt het spreekwoord.

Deel dit bericht