Ingezonden nieuws

Zwembaden 3855-2022 (niet aangemeld, niet in database)

eenmalige uitkering van € 200,- bruto bij een voltijd dienstverband voor medewerkers die op 1 mei 2021 én op 1 december 2021 aaneengesloten in dienst zijn van de werkgever