Ingezonden nieuws

CBS: Cijfers werkloosheid zijn onveranderd

In januari bleven de cijfers werkloosheid onveranderd in vergelijking met een maand eerder, dit volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het percentage werklozen in de beroepsbevolking bleef op 3,6%, hetzelfde als in december. Ondertussen nam het aantal WW-uitkeringen wel toe.

Cijfers werkloosheid zijn onveranderd

In totaal waren er 368.000 werklozen in januari, terwijl 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk hadden. Naast werklozen omvatte dit aantal ook mensen die niet actief op zoek waren naar werk of daar niet direct beschikbaar voor waren, zoals gepensioneerden of mensen met arbeidsongeschiktheid. Dit aantal mensen buiten de beroepsbevolking daalde gemiddeld met 16.000 per maand gedurende de afgelopen drie maanden.

Cijfers werkloosheid zijn onveranderd

Hoewel het aantal werklozen de afgelopen drie maanden gemiddeld met 2000 per maand toenam, stelde het CBS dat dit niet kwam door een groter aantal mensen dat hun baan verloor. Dit komt door een toename van mensen die actief op zoek gingen naar werk. Wanneer deze mensen geen werk vinden, worden ze beschouwd als deel van de werkloze beroepsbevolking.

Stijging werkloosheidspercentage

Het werkloosheidspercentage steeg alleen bij 25- tot 45-jarigen, terwijl het daalde bij jongeren van 15 tot 25 jaar. Voor 45-plussers bleef het percentage stabiel op 2,2%. Het UWV verstrekte in januari 167.000 WW-uitkeringen, een stijging van 3,9% ten opzichte van december. Dit is volgens het CBS gebruikelijk aan het begin van het jaar vanwege het aflopen van veel contracten aan het einde van het voorgaande jaar en verminderde werkgelegenheid in sectoren zoals bouw en landbouw.

Bron origineel artikel: Telegraaf.nl