Ingezonden nieuws

Zorg van de zaak 4008-2023 (niet aangemeld)

Eenmalige uitkering van bruto € 500,- naar rato in dienst en parttime percentage, in dienst op 01-12-2023