Ingezonden nieuws

Stedin bedrijfscao 4087Stedin-2024

Standaard: loonsverhoging van 7,00% met een bodem van € 275,- voor maximumsalaris en minimum uurloon van € 16,-