Ingezonden nieuws

Stedin bedrijfscao 4087Stedin-2023

eenmalige uitkering van € 1250,- naar rato dienstverband