Ingezonden nieuws

Schilders-, afwerkings-, glaszetbedrijf 759-2016

Standaard: loonsverhoging van 2,25%