Ingezonden nieuws

(M&T) Metaal en Techniek cao’s 2021 822, 824, 826, 827, 2297

De werkgever betaalt in de maand juli 2022 aan de werknemer die op 1 juli 2022 in dienst is van de werkgever éénmalig een bedrag ad € 382,50. Deze uitkering geldt voor iedereen inclusief uitzendkrachten.

Deel dit bericht