Ingezonden nieuws

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 1574-2021

BBL niveau 2: loonsverhoging van 2,00% met een minimum van € 60,- bruto per maand