Ingezonden nieuws

Dag van het handschrift: De hoffelijkheid van het handschrift in de uitzendbranche.

23 januari is de Dag van het Handschrift. Het is de geboorte dag van John Hancock, een Amerikaans staatsman. Maar die dag gaat niet alleen om hem, het gaat om het belang van het handschrift en met de hand schrijven in het algemeen. Met de huidige digitale omslag, is het belangrijk om stil te staan bij hoe waardevol het is om te schrijven met de hand op een stuk papier.

Tegenwoordig is schrijven namelijk vooral een kwestie van de juiste toetsen op je toetsenbord, tablet of telefoonscherm intikken. Maar het is en zal van groot belang blijven, dat we zo vaak mogelijk een stuk tekst met de hand schrijven. Door handschrijven, leert men om na te denken over wat we willen gaan schrijven en hoe we het precies willen neerzetten. Naast dit, is leren schrijven belangrijk voor de eigen motoriek en ontwikkeling op creatief niveau.

Het belang van schrijven en lezen

Leren schrijven gaat niet alleen om mooi schrijven, het gaat vooral ook om het begrijpelijk en leesbaar schrijven. Aangetoond is dat hoe minder aandacht er wordt besteed aan het leren schrijven, hoe groter het percentage dyslexie en analfabetisme zal zijn onder de bevolking.

Dyslexie

Dyslexie houdt in dat men moeite heeft met taal in zijn algemeen. Lezen, spellen en ook zelf schrijven gaan dan erg moeizaam voor mensen die verder een gemiddelde intelligentie hebben. Het is een specifieke leerstoornis die vaak gekenmerkt wordt door een onvermogen om woorden op de juiste manier te associëren met hun klanken. Dit kan leiden tot problemen met het lezen van zowel zinnen als afzonderlijke woorden.

Er zijn verschillende symptomen die kunnen wijzen op dyslexie, zoals:

  • Moeite met het onthouden van woorden of letters
  • Moeite met het lezen van woorden of zinnen
  • Moeite met het spellen van woorden
  • Moeite met het onderscheiden van gelijkenissen tussen woorden, zoals “was” en “saw”
  • Moeite met het begrijpen van gelezen tekst
  • Moeite met het leren van een nieuwe taal

Volgens het CBS zou ongeveer 10% tot 14% van middelbare scholieren een vorm van dyslexie hebben. Ongeveer tussen de 5% en 10% van de totale Nederlandse bevolking zou dyslexie hebben. Organisaties melden dat er ongeveer 700.000 werknemers in Nederland last hebben van dyslexie. Maar over de cijfers wordt redelijk getwijfeld. Dit kan leiden tot problemen op de arbeidsmarkt, omdat deze mensen niet goed mee kunnen komen met de rest.

Dyslexie en analfabetisme in de uitzendbranche

Het is belangrijk om te beseffen dat analfabetisme en dyslexie twee afzonderlijke aandoeningen zijn, maar dat er wel een verband bestaat tussen de twee. Beide aandoeningen kunnen worden behandeld en ondersteund door middel van specifieke onderwijsmethoden, technologie en aandacht voor de individuele behoeften van de persoon. Analfabetisme op de arbeidsmarkt in Nederland is een groeiend probleem. In Nederland is ongeveer 8% van de bevolking analfabeet.

In de uitzendbranche wordt tegenwoordig steeds meer begrip getoond en aandacht gegeven aan dyslexie. Waar vroeger iemand met dyslexie vaak werd uitgemaakt voor dom of lui, is tegenwoordig gebleken dat mensen met dyslexie dat niet per definitie zijn. Vaak zitten er tussen mensen met dyslexie zeer creatieve en intelligente mensen. Denk aan namen zoals Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Pablo Picasso, Amerikaanse president George Washington en ook Nikola Tesla. Dus iemand met dyslexie is niet per definitie niet goed genoeg voor een functie binnen een bedrijf. Het probleem is dat ze taal en woord anders zien en begrijpen dan de rest van de bevolking. Waardoor het kan lijken als of ze minder intelligent zijn dan de rest.

Stimuleer taalvaardigheid op werk!

Een uitzendbureau zou dus moeite kunnen doen om dyslectisch personeel te ondersteunen met hun taalvaardigheidsprobleem. Het zou zo kunnen zijn dat jij als uitzendbureau, de volgende Einstein of Picaso op je klantenlijst hebt staan. Hoe treurig zou het zijn dat je juist deze personen laat gaan zonder ze eerst te stimuleren? Organisaties zoals Doorzaam bieden geregeld opleidingen en cursussen voor laaggeletterden om juist dit soort taferelen te voorkomen. Op websites zoals www.oefenen.nl, kunnen mensen gratis met taal en schrift oefenen om te kijken of zij vallen onder de groep mensen met dyslexie.

Investeer in je personeel!

Laat dus als uitzendbureau of detacheerder niet ruwe diamanten gaan, omdat jij niet de tijd en moeite hebt willen stoppen in deze mensen. Je hebt niet alleen je klanten hiermee, maar uiteindelijk je hele onderneming. Er zijn namelijk een aantal maatregelen die je als uitzendbureau kunt nemen om deze klanten te ondersteunen. Het volgende document benoemt een aantal regelingen die een uitzendonderneming kunt treffen om hun dyslectische werknemers te helpen. Hieronder staan enkele makkelijk in te voeren tips om er voor te zorgen dat jouw medewerkers gestimuleerd worden om hun taalvaardigheid te verbeteren op het werk.

  • Het aanbieden van taalcursussen, workshops of seminars aan werknemers die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen.
  • Stimuleer het lezen van professionele (vak)publicaties en het schrijven van rapporten en e-mails tijdens het werk.
  • Maak gebruik van taal ondersteunende technologie, zoals spellings- en grammaticacontrole software.
  • Stimuleer taalvaardigheid op de werkvloer door taalspelletjes in te voeren.

Goede taalvaardigheid is noodzakelijk voor effectieve communicatie, efficiëntie en productiviteit. Door taalvaardigheid te stimuleren, zorgen we ervoor dat werknemers de vaardigheden hebben die nodig zijn om te excelleren in hun rol en bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van de werkgever en uitzendbureau. Daarom zouden uitzendbureaus kunnen investeren in taalvaardigheidstrainingen en -programma’s.

Bovendien, wanneer we aandacht besteden aan de taalvaardigheid van werknemers, helpt dat ook om het aantal gevallen van dyslexie en analfabetisme te verminderen. In plaats van te wachten tot problemen zich voordoen, kunnen werkgevers actief werken om het probleem te verminderen. Dit zal niet alleen bijdragen aan het succes van het uitzendbureau, maar ook aan de ontwikkeling en groei van de individuele werknemers. Laten we samenwerken om taalvaardigheid op de werkvloer te stimuleren en te verbeteren!