Ingezonden nieuws

Fokus Exploitatie 170-2022

Eenmalige uitkering van € 250,- bruto, voor een voltijdsdienstverband en in dienst per 01-07-2022, parttimers naar rato van het aantal gewerkte uren.