Ingezonden nieuws

Transitievergoeding: Wat moet je weten?

Als uitzendbureau en intercedent is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de transitievergoeding, een vergoeding die een flexwerker of andere medewerker ontvangt bij ontslag of het niet verlengen van een contract. Deze vergoeding biedt werknemers financiële ondersteuning bij het vinden van ander werk of het starten van een eigen bedrijf.

Direct recht op transitievergoeding

Sinds 1 januari 2020 hebben werknemers direct recht op een transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband. Dit geldt ook voor ambtenaren met een arbeidsovereenkomst. De vergoeding bedraagt een derde van het maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van € 94.000 vanaf 1 januari 2024. Indien een werknemer meer dan € 94.000 per jaar verdient, wordt de vergoeding beperkt tot een jaarsalaris.

Transitievergoeding wat is belangrijk

Voorwaarden voor gedeeltelijke beëindiging

De Hoge Raad heeft op 14 september 2018 bepaald dat een werknemer recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding, bij een noodzakelijke gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband. Dit geldt als de werknemer minimaal 20% van zijn arbeidsuren verliest, door bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Het UWV speelt hierbij geen rol.

Situaties waarin geen vergoeding nodig is

Er zijn enkele situaties waarin geen transitievergoeding verschuldigd is, zoals bij beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Ook ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen, of wanneer de werknemer de AOW-leeftijd bereikt zijn situaties waar geen vergoeding nodig zijn. Ook bij faillissement, uitstel van betaling of in de schuldsanering zijn geen vergoedingen vereist.

Transitievergoeding wat is belangrijk

Rechtbank oordeelt

Een recente zaak laat de toepassing van deze regels zien. Een medewerkster van een groothandel uit Vlaardingen is terecht ontslagen, dit nadat zij haar manager had bedreigd in een e-mail. Ondanks haar eis van een ontslagvergoeding van € 22.000, oordeelde de rechtbank dat het ontslag gerechtvaardigd was. Dit vanwege het bedreigende gedrag van de medewerkster richting haar manager.

Toekomstperspectief

Men moet zich bewust zijn van de transitievergoeding en andere arbeidsrechtelijke aspecten. Dit om hun flexwerkers in deze sectoren zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Praktische maatregelen, zoals het verbeteren van wervingskanalen en het actief zijn op relevante platformen, zijn onmisbaar om de impact van deze ontwikkelingen te verzachten. Wanneer dit allemaal teveel wordt, kan men de hulp inschakelen van een backoffice ondersteuner.

Deel dit bericht