Ingezonden nieuws

Onderzoek onthult inzichten in duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten

Een recent onderzoek uitgevoerd door Doorzaam, in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek, werpt licht op de kijk van uitzendkrachten op hun duurzame inzetbaarheid. Dit onderzoek onthult inzichten over uitzendkrachten, variërend van loopbaanontwikkeling tot veiligheid op de werkplek.

Diversiteit uitzendkrachten

Het onderzoek, gehouden in 2023 onder meer dan 2.800 uitzendkrachten, weerspiegelt de diversiteit van de groep. Met deelnemers uit Nederland, Polen en andere Engelstalige landen. Het biedt een diepgaand inzicht in hoe uitzendkrachten hun duurzame inzetbaarheid evalueren. Hoe beoordelen ze hun werkomgeving, inclusief veiligheid, gezondheid (zowel fysiek als mentaal) en financiële stabiliteit? En hoe zit het met hun loopbaanontwikkeling, inclusief leermogelijkheden en groei?

Onderzoek onthult inzichten uitzendkrachten

Onderzoek onthult inzichten uitzendkrachten

Doorzaam, als ondersteunende organisatie voor zowel uitzendorganisaties als uitzendkrachten, benadrukt het belang van duurzame inzetbaarheid. Chantal Huinder, directeur van Doorzaam, benadrukt: “Duurzame inzetbaarheid is essentieel voor alle werknemers, inclusief uitzendkrachten. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om hun loopbaan, gezondheid en werkomgeving te verbeteren.”

Hier zijn enkele opmerkelijke bevindingen uit het onderzoek:

Loopbaanontwikkeling

  • Ongeveer de helft van de uitzendkrachten voert regelmatig gesprekken over hun loopbaan en is optimistisch over hun toekomstige inzetbaarheid. Deze gesprekken hebben hun bewustzijn vergroot over het belang van loopbaanontwikkeling en hebben hen aangespoord hier meer over na te denken.
  • Bijna 80% van de uitzendkrachten is positief gestemd over de beschikbaarheid van toekomstig werk, en een aanzienlijk deel hiervan heeft opleidingen gevolgd om hun vaardigheden te verbeteren.

Gezondheid en veiligheid

  • Ondanks het feit dat veel uitzendkrachten vaak zwaar of gevaarlijk werk verrichten, geeft het merendeel aan voldoende informatie te ontvangen over veilig en gezond werken. Bovendien meldt maar liefst 80% van de respondenten een goede tot zeer goede gezondheid te hebben.

Cultuur en Werksituatie

  • Uitzendkrachten voelen zich over het algemeen minder verbonden met hun werkgevers vanwege frequente baanwisselingen, maar ervaren wel sociale steun van hun leidinggevenden.

Onderzoek onthult inzichten uitzendkrachten

Dit onderzoek onthult inzichten voor uitzendkrachten, die kunnen helpen bij het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Dit met als doel een gezondere, veiligere en meer bevredigende werkomgeving voor iedereen.

Bron origineel artikel: NBBU.nl

Deel dit bericht