Ingezonden nieuws

CBS: Omzetgroei van ruim 4% in derde kwartaal voor flexbranche

Volgens recente cijfers van het CBS is de omzet van de flexbranche in het derde kwartaal van dit jaar met 4,4% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022. Tegelijkertijd vertoont het aantal gerealiseerde uren in de flexbranche nog steeds een neerwaartse trend. Hoewel de omzet in de flexbranche gedurende tien opeenvolgende kwartalen is toegenomen, is er wel een vertraging in de groeisnelheid gedurende de laatste zes kwartalen. In het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg de omzetgroei nog 6,7% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het totaal aantal bemiddelde uren in de flexbranche blijft dalen, met een afname van -6,6% in het derde kwartaal van dit jaar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Op basis van deze CBS-gegevens kan worden geconcludeerd dat het gemiddelde uurtarief met +11,8% is gestegen. Er is dus sprake van omzetgroei voor de flexbranche.

Zakelijke dienstverlening

In het derde kwartaal van 2023 was de omzet van de zakelijke dienstverlening 8,1% hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze groei, deels toe te schrijven aan hogere prijzen, was echter minder dan in voorgaande kwartalen. Het ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening was iets hoger dan een kwartaal eerder, maar bleef nog steeds negatief volgens CBS-cijfers. De omzet steeg in bijna alle branches binnen de zakelijke dienstverlening, zij het dat de groei bij de meeste branches lager was dan een kwartaal eerder. Voor IT-dienstverleners was de omzet 6,6% hoger, wat de dertiende opeenvolgende kwartaalgroei betekent, zij het de kleinste in twee jaar.

Stijging in de reisbranche

In de reisbranche steeg de omzet met ruim 13%, samen met de beveiliging waar de omzet met bijna 24% toenam, wat resulteerde in de grootste omzetstijging in het derde kwartaal. De omzet van rechtskundige dienstverlening groeide in het derde kwartaal met 8,4%, de grootste sinds het tweede kwartaal van 2021. Bij administratieve dienstverlening, waaronder accountancy, belastingadvies en administratie, steeg de omzet met 6,2%.

Er is dus een omzetgroei voor flexbranche van 4,4% vergeleken met het derde kwartaal van 2022. Hoewel de omzet in deze branche tien kwartalen op rij is gestegen, neemt de groei wel af gedurende de laatste zes kwartalen. Architectenbureaus zagen, net als vorig kwartaal, de enige daling in omzet met -1,7%. Bij ingenieursbureaus groeide de omzet met 7,5%.

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening was aan het begin van het vierde kwartaal van 2023 -2,3, een lichte stijging ten opzichte van -3,9 aan het begin van het derde kwartaal. Ondernemers in de zakelijke dienstverlening waren optimistisch over de verwachte ontwikkeling van de omzet en personeelssterkte, maar meer dan 57% gaf aan belemmerd te worden door een tekort aan arbeidskrachten.

Bron origineel artikel: CBS.nl

Deel dit bericht