Ingezonden nieuws

Detacheringsbureau TalentTwist werft talenten met autisme: ‘Iemand met autisme? Waarom niet!’

Corona blijkt voor het starten van TalentTwist een goede tijd. Doordat overal meer vanuit huis wordt gewerkt, is voor mensen met autisme meer ruimte bij werkgevers. Autisten werken graag vanuit huis en laat dat nu het uitgangspunt zijn van TalentTwist: kantoorwerk dat met een goede beveiligde internetverbinding heel goed op afstand gedaan kan worden. Van Vliet: ,,Corona werkt aan twee kanten drempelverlagend: de werkplek op de werkvloer hoeft niet aangepast te worden en kandidaten hoeven zich niet aan te passen aan sociaal wenselijk gedrag op het werk. Ze hoeven alleen maar met hun werk bezig te zijn. En laten ze daar nu heel goed in zijn!”

Ook na corona hoeven werknemers met autisme zich geen zorgen te maken of volledig op kantoor moeten werken. Voor de plaatsing worden hierover al afspraken gemaakt. Van Vliet: ,,De meesten zien een mix wel zitten van een paar dagen op kantoor zijn en een aantal dagen vanuit huis werken. Ook van onze kandidaten hoor ik dat ze het fijn vinden om af en toe op kantoor te zijn.”

 

Sociaal ondernemen

Voor Van Vliet zelf is deze doelgroep niet nieuw. In 2009 begon hij met sociaal ondernemen. ,,Twee van mijn vier kinderen hebben een vorm van autisme. Toen de oudste naar de middelbare school ging, ontdekte ik dat ze niet op hem zaten te wachten. Op dat moment dacht ik: wat staat hem straks te wachten op werkgebied? Uit onderzoek bleek destijds dat namelijk dat 72 procent van de hbo-opgeleiden met autisme niet aan het werk komen. Daar wilde ik iets mee, maar dan wel op het gebied van mijn eigen vakgebied.”

Vanuit die insteek start Van Viet in 2009 zijn IT-bedrijf in Utrecht waar hij zelf mensen met autisme in dienst neemt voor opdrachten. ,,In die tijd nog bijzonder omdat het niet gebruikelijk was om mensen met autisme in dienst te nemen. Mijn uitgangspunt was om niet te kijken naar wat men niet kan, maar kijken naar wat iemand wel kan. Dan is het vervolgens heel gaaf om te zien en ervaren dat dit werkt.”
Uit ervaring weet Ronald inmiddels ook dat het niet altijd gemakkelijk is: ,,Je moet beseffen dat je mensen in dienst neemt met een kras op hun ziel. In het verleden zijn ze bijvoorbeeld gepest, hebben een moeilijke opvoeding achter de rug of hebben op allerlei andere manieren moeite ondervonden door hun autisme.”

In 2014 ontstaat er nog een software onderneming waar Van Vliet mensen met een autisme in dienst neemt. ,,In maart vorig jaar dacht ik: het is gaaf om me hier als werkgever voor in te spannen maar hoe kan ik nog meer mensen helpen? Zou ik ook in reguliere bedrijven en dan niet alleen in de IT meer banen kunnen creëren?” Na contact met een detacheringsbedrijf in België durfde Van Vliet het aan en sinds afgelopen oktober is TalentTwist de derde sociale onderneming van Van Vliet.

 

Schaap met vijf poten

Het wervings- en selectieproces gaat anders dan bij reguliere detacheringsbureaus. TalentTwist stapt af van de gedefinieerde profielen van een kandidaat. ,,Als je met mijn doelgroep gaat werken, moet je anders naar een profiel kijken. De IT branche bijvoorbeeld is een harde wereld. Meestal wordt gezocht naar een schaap met vijf poten. Iemand die én alle belangen moeten kunnen behartigen, vakinhoudelijk goed werk levert en ook nog communicatief sterk is. Als iemand met autisme vakinhoudelijk goed is, laat hem dan dat werk uitvoeren. Laat dat stukje waar hij minder goed in is oppakken door een collega die daar juist sterk in is. Of heel anders. Ik heb iemand op mijn kantoor gehad die graag op sokken liep. Waarom niet. Als je nooit afspraken met klanten hebt en als er bezoek komt uitlegt waarom diegene dat doet dan vinden ze dat meestal ook helemaal niet erg.”

Bij TalentTwist is het geen probleem als een kandidaat zich meldt met een onafgemaakte opleiding: ,,Ik kijk vooral naar de hobby’s op een cv. Dat zegt mij veel meer over een persoon. Houdt iemand van programmeren, robotica dan zijn dat voor mij aanwijzingen dat iemand het juiste in huis heeft. Ik vraag ook naar wat iemand leuk vindt en waar zijn of haar ambities liggen.”
Dat betekent ook dat na een match het werk er voor Van Vliet er nog niet op zit. TalentTwist gaat altijd mee naar de start om ook bij de werkgever bij te houden hoe het gaat en om te kijken of er punten zijn waar TalentTwist nog mee kan helpen, zoals vooroordelen weghalen. Van Vliet: ,,Het doel is om iemand zoveel mogelijk in zijn kracht te zetten. Is er een jobcoach nodig, dan zorgen we daarvoor. We adviseren de werkgever om een buddy op de werkvloer aan te stellen, een collega die eerste aanspreekpunt is.”

 

Meerwaarde

Van Vliet krijgt wel eens de vraag of het niet stigmatiserend of discriminerend is om het autisme aspect te benadrukken en alleen met kandidaten met deze achtergrond bezig te zijn. Begrijpelijk, vindt van Vliet. Aan de andere kant is het een groep waar slechts 47 procent van de volwassene met autisme tussen de 16 en 65 jaar een betaalde baan heeft. Daarvan heeft maar 28 procent passend werk dat aansluit bij de vooropleiding. Van Vliet: ,,Voor een grote groep mensen is het ondanks hun kwalificaties een stuk moeilijker om werk te vinden. Dat is onnodig. Zij bieden juist enorm veel meerwaarde. Mensen met autisme zijn: analytisch sterk, een grote groep van hen vindt het prettig om steeds hetzelfde werk te doen, ze hebben oog voor detail, kunnen goed structuur aanbrengen in de werkzaamheden, hebben vaak een fotografisch geheugen en zijn to the point: wat gezegd wordt heeft altijd met de inhoud van het vak te maken.”

Daarnaast merkt Van Vliet dat zijn onderneming duidelijk in behoefte voorziet. ,,Werkgevers zoeken mensen met vakinhoudelijk werk, die kan ik leveren. Voor de kandidaten is het prettig dat ze in dit proces open kunnen zijn over hun autisme. Maak het maar gewoon. Je merkt als hun collega’s ook goed op de hoogte zijn dan vinden ze het eigenlijk wel mooi dat ‘zo iemand’ in het bedrijf werkt en vakinhoudelijk krijgen ze enorm veel respect. “

Werkgevers zijn van tevoren via TalentTwist goed op de hoogte waar ze mee te maken kunnen krijgen en daarbij geeft het detacheringsbureau ook tips en handreikingen. ,,Het bespreekbaar maken is één, maar werkgevers moeten ook flexibel omgaan met relatief eenvoudige problemen vindt Van Vliet. ,,Veel problemen zijn eenvoudig op te lossen.”

 

Arbeidspotentieel

Zijn droom om niet alleen in de IT mensen met een autisme aan het werk te helpen lijkt te gaan lukken. Hierdoor kan hij ook niet alleen hbo-opgeleiden of hoger plaatsen maar ook mbo’ers. ,,Het is mooi om je in te kunnen zetten voor een overgeslagen groep arbeidspotentieel. Daarom zet ik me juist voor hen in. Werk is voor iedereen belangrijk en juist in deze tijd worden deze mensen nog harder geraakt.”

 

Voor meer informatie: www.talenttwist.nl

Deel dit bericht