Update factsheet normale arbeidsduur 1 juli 2021

Onder reglementen en documenten vindt u een update van de factsheet normale arbeidsduur met versiedatum 1 juli 2021. Naast...

Onderhoud register

In de komende dagen wordt onderhoud uitgevoerd aan de database voor het register van gecertificeerde ondernemingen. Hierdoor kan het...

Wet Minimumloon per 1 juli 2020

De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2020 verhoogd. U kunt de bedragen zoals deze per...

Ontwikkeling register 2019

In 2019 is het aantal gecertificeerde ondernemingen net als voorgaande jaren gestegen. Het gaat om een stijging van 2,81%:...

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

In deze wet wordt veel geregeld wat niet tijdens de inspecties voor het SNA keurmerk wordt gecontroleerd. Het is...

Normwijzigingen per 1-1-2020

Per 1 januari 2020 zullen er een aantal normwijzigingen worden doorgevoerd en wordt een aantal interpretatierapporten toegevoegd aan het...

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

Het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2020 is bekend. Het volwassenminimumloon wordt sinds 1 juli 2019 gehanteerd...

Ontwikkeling register

Van 1 januari tot 1 december 2019 is het aantal gecertificeerde ondernemingen wederom gestegen. Het gaat om een stijging...

Cao’s ABU en NBBU geharmoniseerd

ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe en volledig geharmoniseerde cao’s voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland....

Arbeidsmarktdiscriminatie

Op 11 juli jl. verscheen de voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021 van het ministerie van SZW. In deze rapportage wordt...

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

Het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2019 is bekend. Het volwassenminimumloon wordt per 1 juli 2019 gehanteerd...

Reglement Registratie gewijzigd

Op 27 maart 2019 is een nieuwe versie van het Reglement Registratie van kracht geworden. In deze nieuwe versie...

Normwijzigingen per 1 april 2019

Per 1 april 2019 zullen er een aantal normwijzigingen worden doorgevoerd. De normwijzigingen zijn te vinden in het nieuwe...

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is gepubliceerd. Sinds de start in 2007 heeft het SNA-keurmerk...

Pilot modulaire norm

Momenteel loopt er een pilot modulaire norm, waarbij bekeken wordt of met een modulaire opbouw van de norm meer...

1 2