Ingezonden nieuws

Nederlandse industrie worstelt: Faillissementen op hoogtepunt, omzetten kelderen

Uit de meest recente ABU Marktmonitor blijkt dat het aantal uitzenduren in de eerste periode van 2024 opnieuw is gedaald. Dit terwijl de omzet gelijk bleef aan die van dezelfde periode vorig jaar.

Nederlandse industrie worstelt met faillissementen

In de periode van 1 januari tot en met 28 januari 2024 daalde het aantal uitzenduren met 8%. Ondanks deze daling bleef de omzet stabiel ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze bevindingen zijn gepubliceerd in de laatste editie van de ABU MarktMonitor en tonen aan dat de Nederlandse industrie worstelt met faillissementen.

Aangezien een periode in de ABU-marktmonitor vier weken beslaat, is er een correctie toegepast omdat de eerste periode van 2024 één werkbare dag minder telde dan dezelfde periode vorig jaar. Het afgelopen kwartaal presteerde de uitzendbranche juist beter dan in voorgaande maanden, met een kleine omzetstijging van 1% in het vierde kwartaal van 2023.

Nederlandse industrie worstelt met faillissementen

De ontwikkelingen per sector

Administratieve sector: Het aantal uitzenduren daalde met 18%, terwijl de omzet met 8% afnam ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Industriële sector: Het aantal uitzenduren daalde met 4%, maar de omzet steeg met 5% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
Technische sector: Het aantal uitzenduren daalde met 8%, terwijl de omzet gelijk bleef ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De volgende editie van de ABU-marktmonitor wordt verwacht op dinsdag 19 maart 2024.

Impact op de uitzendbranche

Deze bevindingen hebben mogelijk gevolgen voor de uitzendbranche, waarbij een daling van het aantal uitzenduren kan leiden tot verminderde vraag naar uitzendkrachten. Uitzendorganisaties moeten zich aanpassen aan deze veranderende marktomstandigheden. Mogelijk door zich te richten op sectoren met groeipotentieel of door hun dienstenaanbod aan te passen aan de behoeften van klanten in de administratieve, industriële en technische sector.

Bron origineel artikel: ABU.nl