Ingezonden nieuws

Minister verzwakt wet tegen discriminatie bij sollicitaties

Demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken heeft haar voorstel voor een wet tegen discriminatie bij sollicitatieprocedures aangepast in een poging steun te krijgen van de Eerste Kamer. Door de wijzigingen hoopt ze tegemoet te komen aan zorgen die leven bij senatoren.

Minister verzwakt discriminatie wet

De wet was voor bedrijven met minstens 25 medewerkers, maar dit wordt nu verhoogd naar 50 werknemers. Eerder had Van Gennip al toegezegd dat de strengere regels de eerste twee jaar niet gehandhaafd zouden worden. Bedrijven kunnen dan wennen aan de nieuwe situatie en de wet eventueel aangepast kan worden indien nodig.

De wet verplicht bedrijven om bij het werven en selecteren van personeel objectief te werk te gaan. Waarbij kandidaten beoordeeld worden op hun competenties en niet op subjectieve criteria zoals een ‘klik’. Dit omvat onder meer het gebruik van neutrale advertentieteksten en transparante procedures. De arbeidsinspectie zal toezien op de naleving van deze regels. Dit vooral omdat mensen met een migratieachtergrond en ouderen vaak discriminatie ervaren op de arbeidsmarkt.

Zorgen over effectiviteit

Hoewel Van Gennip benadrukt dat de wet nog steeds van toepassing is op tweederde van alle werknemers in Nederland, zijn er nog zorgen over de effectiviteit ervan. Partijen zoals de VVD en ChristenUnie hebben bezwaren geuit. Van Gennip gelooft echter dat de effectiviteit van de wet al bewezen is. De steun van de ChristenUnie is bemoedigend voor Van Gennip, maar het blijft onduidelijk hoe de eenmansfracties van 50Plus en OpNL zullen stemmen. Wat belangrijk kan zijn voor het lot van de wet. Van Gennip hoopt dat haar gesprek met 50Plus-senator Van Rooijen positief zal uitpakken.

Minister verzwakt discriminatie wet

Positieve of negatieve ontwikkeling?

Minister Van Gennip stelt aanpassingen voor aan de wet tegen discriminatie bij sollicitaties, zij het met enige nuance. De verhoging van de grens voor de toepassing van de wet naar bedrijven met minstens 50 werknemers zal meer kleine ondernemers ontlasten van eventuele administratieve lasten. Bovendien biedt het uitstel van handhaving gedurende de eerste twee jaar ruimte voor aanpassingen en gewenning aan de nieuwe regels.

Het doel van de wet blijft onveranderd en wordt nog steeds nagestreefd. Het toezicht door de arbeidsinspectie en de nadruk op gelijke kansen voor alle werknemers zijn belangrijke aspecten van de wet die blijven. Desondanks zijn er nog zorgen in de Eerste Kamer over de effectiviteit van de wet. De minister verzwakt de discriminatie wet, om zo meer steun te krijgen.

Eerlijke en gelijke behandeling

Het is belangrijk om deze zorgen serieus te nemen en eventuele knelpunten aan te pakken om ervoor te zorgen dat de wet daadwerkelijk bijdraagt aan een eerlijke en gelijke behandeling van alle sollicitanten. Over het algemeen kunnen we zeggen dat de aanpassingen aan de wet een stap in de goede richting zijn, maar het zal noodzakelijk zijn om verdere monitoring en evaluatie uit te voeren om ervoor te zorgen dat de wet haar beoogde doelen bereikt zonder onbedoelde negatieve gevolgen.

Bron origineel artikel: NOS.nl

Deel dit bericht