Ingezonden nieuws

Steeds minder vrouwen in de techniek

Het aantal vrouwen dat werkzaam is in de techniek blijft nagenoeg gelijk en technische bedrijven worstelen om vrouwen binnen de sector te behouden. Volgens onderzoek van brancheorganisatie Techniek Nederland steeg het aantal werkzame vrouwen van 15.406 in 2020 naar 17.169 in recente metingen. Ondanks deze toename blijft het groeitempo te langzaam om een noemenswaardige verandering teweeg te brengen. Sahar Yadegari, directeur van VHTO, benadrukt dat het bereiken van een aandeel van 30 procent vrouwen in de techniek van groot belang is. Dit percentage zou een minderheid in staat stellen om invloed uit te oefenen op de organisatiecultuur.

Minder vrouwen in techniek

Vertrek uit de sector

Echter, ondanks de inspanningen om meer vrouwen aan te trekken, verlaten veel vrouwen de technische sector voortijdig. Ongeveer 65 procent van de vrouwen in de techniek kiest uiteindelijk voor een andere carrièrerichting. Dit vertrek van talent komt op een moment dat technische bedrijven reeds worstelen met het aantrekken van gekwalificeerd personeel, met name gezien de toenemende vraag als gevolg van de energietransitie.

Wat kunnen intercedenten doen?

Intercedenten spelen een belangrijke  rol in het omkeren van deze trend. Actieve werving van vrouwelijk talent is essentieel om het aantal vrouwen in de techniek te vergroten. Dit kan worden bereikt door gerichte wervingscampagnes die de diversiteit in de sector benadrukken. Daarnaast is het creëren van een inclusieve werkomgeving van groot belang. Dit omvat onder andere het aanbieden van flexibele werktijden, mentoringprogramma’s voor vrouwen en het aanpakken van eventuele discriminatie op de werkvloer.

Minder vrouwen in techniek

Gevolgen voor de uitzendbranche

Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de uitzendbranche. Intercedenten dienen zich bewust te zijn van de uitdagingen waarmee vrouwen in de techniek worden geconfronteerd en moeten actief werken aan het bevorderen van gelijke kansen en diversiteit binnen hun klantenbestand. Door zich aan te passen aan deze veranderende behoeften kunnen intercedenten een cruciale rol spelen in het stimuleren van groei en diversiteit in de technische sector.

Bron origineel artikel: Nu.nl

Deel dit bericht