Ingezonden nieuws

Loonsverhoging voor schoonmakers en glazenwassers

Schoonmakers en glazenwassers kunnen binnenkort een aanzienlijke verbetering in hun loonpakket verwachten. Dit dankzij een nieuwe cao-overeenkomst die van kracht wordt op 1 juli voor een periode van twee jaar. Na intensieve onderhandelingen hebben vakbonden en werkgevers overeenstemming bereikt. Eén waarbij de focus ligt op loonsverhogingen. Jan Kampherbeek, onderhandelaar bij CNV, benadrukt dat werknemers in deze sectoren tussen de 7 en 9 procent meer zullen verdienen. De grootste stijgingen voor de lagere loonschalen, waardoor de salarissen comfortabel boven het minimumniveau blijven.

Loonsverhoging schoonmakers en glazenwassers

Reiskostenvergoeding

Een andere belangrijke afspraak in de nieuwe cao betreft een reiskostenvergoeding. Deze reiskostenvergoeding geldt voor schoonmakers en glazenwassers die op meer dan 10 kilometer afstand van hun werk wonen. Renate Bos, bestuurder bij FNV, wijst erop dat deze regeling een aanzienlijk maandelijkse financiële verbetering met zich meebrengt.

In tegenstelling tot de huidige regeling, waarbij werknemers pas recht hebben op een vergoeding bij een woon-werkafstand van 30 kilometer. Nu zullen werknemers met twintig jaar ervaring in de sector een eenmalige bonus tot 1.000 euro bruto ontvangen. Daarnaast zullen hotelschoonmakers weer een zondagstoeslag ontvangen, wat hun compensatie verder versterkt.

Met terugwerkende kracht

Niet alleen in de schoonmaaksector zijn er positieve ontwikkelingen; ook bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn werknemers verheugd over een loonsverhoging van 7 procent. Deze verhoging, die met terugwerkende kracht op 1 mei 2024 van kracht wordt met een initiële stijging van 4 procent, zal in mei 2025 nog eens met 3 procent toenemen. Hierdoor wordt ruimschoots tegemoetgekomen aan de inflatie. Ongeveer vierduizend werknemers zullen hiervan profiteren.

Loonsverhoging schoonmakers en glazenwassers

Veranderingen voor de uitzendbranche

Een verbetering van de arbeidsvoorwaarden kan leiden tot een grotere tevredenheid en loyaliteit onder werknemers. Wat op zijn beurt kan resulteren in een betere kwaliteit van het geleverde werk en een hogere productiviteit. Intercedenten kunnen profiteren door actief betrokken te zijn bij het informeren van werknemers over hun nieuwe rechten. Ook bij het ondersteunen van werkgevers bij het implementeren van de nieuwe regelingen.

Het is waarschijnlijk dat deze ontwikkeling een positieve invloed zal hebben op de werkcultuur binnen de genoemde sectoren, waarbij werknemers zich meer gewaardeerd en gemotiveerd zullen voelen. Dit kan leiden tot een verbetering van het imago van de sector, wat op zijn beurt kan resulteren in een grotere instroom van werknemers en een vermindering van de krapte op de arbeidsmarkt.

Correcte toepassing regeling

Als praktische maatregelen kunnen intercedenten samenwerken met opdrachtgevers om ervoor te zorgen dat de nieuwe regelingen correct worden toegepast en dat werknemers volledig op de hoogte zijn van hun rechten. Daarnaast kunnen zij een rol spelen bij het bevorderen van een open communicatie tussen opdrachtgevers en flexwerker, wat kan bijdragen aan een positieve werkomgeving en het oplossen van eventuele problemen of misverstanden.

Al met al lijkt de nieuwe cao-overeenkomst gunstig voor zowel iedereen in de schoonmaak- en glazenwasserssector, evenals bij de SVB. Door een verbetering van de arbeidsvoorwaarden kunnen werknemers een betere kwaliteit van leven ervaren, terwijl werkgevers kunnen profiteren van een meer gemotiveerde en productieve werknemersbasis.

Bron origineel artikel: Nu.nl

Deel dit bericht