Ingezonden nieuws

SER aan het kabinet: Vereenvoudig verlofregelingen voor werknemers

In een recent advies roept de Sociaal-Economische Raad (SER) het nieuwe kabinet ome een vereenvoudig verlofregelingen voor werknemers in te voeren. De SER suggereert dat alle bestaande verlofmogelijkheden kunnen worden samengevoegd tot drie overzichtelijke varianten. Dit zou niet alleen voor duidelijkheid zorgen, maar ook de administratieve rompslomp aanzienlijk verminderen.

Drie varianten

De voorgestelde drie verlofvarianten zijn gericht op zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijk verlof. Onder zorg voor kinderen vallen diverse vormen van verlof, zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, ouderschapsverlof en adoptie- en pleegzorgverlof. Zorg voor naasten omvat zowel kort- als langdurend verlof voor zorg en mantelzorg. Tot slot biedt persoonlijk verlof de mogelijkheid voor diverse situaties, variërend van vakanties tot vrije dagen voor studie en rouw.

Vereenvoudig verlofregelingen voor werknemers

Uit het advies blijkt dat de huidige verlofregelingen als complex worden ervaren. Vereenvoudig verlofregelingen voor werknemers zou volgens de SER, niet alleen de prestaties en motivatie van werknemers bevorderen, maar ook het ziekteverzuim verminderen.

Huidig regeling zorgt voor administratief gedoe

De SER benadrukt dat de bestaande regelingen voor bedrijven vaak leiden tot administratieve hoofdbrekens. Waarbij onduidelijkheid bestaat over wie het verlof financiert. Door de vereenvoudiging naar drie duidelijke verlofopties kan er volgens de SER een “grotere en meer herkenbare bijdrage van de overheid” worden gerealiseerd. De SER stelt dat de huidige “beperkte overheidsbijdrage” niet proportioneel is ten opzichte van de aanzienlijke maatschappelijke voordelen die verlof met zich meebrengt. Het kabinet wordt aangemoedigd om deze aanbevelingen serieus te overwegen voor een doeltreffender en transparanter verlofbeleid.

Bron origineel artikel: NOS.nl

Deel dit bericht