Ingezonden nieuws

Loonstijgingen in cao’s: Werkgevers willen matiging na loonstijging

Dit jaar laten cao’s een gemiddelde loonstijgingen in de cao’s van 7,1 procent zien, een aanzienlijke toename die volgens werkgeversverenigingen niet duurzaam is op de lange termijn. De verenigingen, waaronder VNO-NCW, AWVN, en MKB-Nederland, pleiten voor een meer gebalanceerde aanpak en dringen aan op het behoud van financiële ruimte voor bedrijfsinvesteringen.

Matigere loonstijgingen in de cao’s in 2024

Werkgevers zijn van mening dat de loonstijgingen in de cao’s van 7,1 procent dit jaar niet houdbaar is voor de toekomst. In hun jaarlijkse cao-advies benadrukken ze de historische aard van deze stijging en roepen ze op tot een meer gematigde loongroei in 2024. Deze benadering zou bedrijven de mogelijkheid geven om te blijven investeren in andere belangrijke gebieden.

Economische uitdagingen in verschillende sectoren

Het economisch klimaat is in veel sectoren en bedrijven dit jaar minder gunstig, wat volgens de werkgevers hogere lonen onhaalbaar maakt. De roep om matiging weerspiegelt de noodzaak om rekening te houden met de verschillende prestaties binnen verschillende industrieën.

Loonstijgingen in de Cao's

Loonontwikkeling en economische omstandigheden

Hoewel de werkgeversverenigingen geen specifieke cijfers voorstellen voor toekomstige loonstijgingen in de Cao’s, benadrukken ze het belang van het afstemmen van loonontwikkelingen op de economische omstandigheden van bedrijven. Daarnaast zijn de vooruitzichten in hun respectievelijke sectoren van groot belang.

Focus op lange termijn

Naast loonmatiging willen de werkgevers dat cao-onderhandelingen meer aandacht besteden aan lange termijn uitdagingen. Dit omvat kwesties als personeelstekorten, investeringen in nieuwe technologieën en verduurzaming van bedrijfsprocessen.

Personeelstekorten

Om personeelstekorten aan te pakken, pleiten werkgevers voor een nadruk op het aantrekkelijker maken van het werken van meer uren. Verder is het verbeteren van de werkomstandigheden. Deze strategieën zijn bedoeld om flexibele oplossingen te bieden voor de huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Bron origineel artikel: NU.nl

Deel dit bericht