Ingezonden nieuws

Schuldgevoel houdt werknemers weg van ziekmelden

Bijna de helft van de werknemers meldt zich niet ziek uit angst om collega’s teleur te stellen. Uit onderzoek door Acture en uitgevoerd door Highberg onder 1.200 respondenten, blijkt dat 46% zich niet ziek meldt ondanks ziekte. Daarnaast voelt 43% zich verplicht om door te werken omdat ze denken dat hun werk niet overgenomen kan worden. Er ontstaat een schuldgevoel bij ziekmelden bij werknemers.

Schuldgevoel bij ziekmelden werknemers

Het onderzoek toont aan dat vrouwen zich vaker schuldig voelen bij ziekteverzuim dan mannen. In de afgelopen maanden meldde 62% van de werknemers zich ziek, waarvan de helft slechts voor een periode van één tot vijf dagen.

Maudie Derks, CEO van Acture Group, zegt:

“Het is positief dat de meeste mensen maar kort ziek zijn. Toch is het zorgelijk dat werknemers ziek naar het werk gaan uit angst voor teleurstelling of onmisbaarheid. Dit vergroot het probleem alleen maar, want langdurige uitval is vaak het gevolg.”

Schuldgevoel bij ziekmelden werknemers

Ziekmeldbeleid en contact met leidinggevende

Het onderzoek laat zien dat 95% van de werknemers bekend is met het ziekmeldbeleid. Bovendien is 92% tevreden over de uitvoering ervan. Werknemers waarderen het als leidinggevenden snel contact opnemen en regelmatig informeren naar hun welzijn.

Redenen voor ziekmelden

Werknemers melden zich voornamelijk ziek door griep of koorts (88%). Burn-out klachten volgen met 69%. Met toenemende leeftijd nemen klachten aan het bewegingsapparaat, zoals rug- en nekproblemen, toe.

Werken met menstruatieklachten

Uit het onderzoek blijkt dat 83% van de vrouwen met menstruatieklachten gewoon doorwerkt. De meningen over de invoering van menstruatieverlof zijn verdeeld: 45% is voor, 43% tegen en 12% twijfelt. Er is angst voor misbruik van deze regeling.

Rouwen en ziekmelden

Meer dan een vijfde van de werknemers die recent een naaste verloren, nam extra vrije dagen naast het afgesproken verlof. Dit leidde vaak tot uitval, met meer vrouwen (57%) dan mannen (46%) die zich ziek melden bij rouwklachten.

Schuldgevoel bij ziekmelden werknemers

Overige bevindingen

–  7% van de werknemers meldde zich wel eens ziek zonder daadwerkelijk ziek te zijn, meestal om rust te nemen (58%).
–  60% spreekt zieke collega’s aan, vooral omdat zij hun gezondheid belangrijk vinden.
–  8% van de vrouwen meldt zich ziek vanwege overgangsklachten.
–  84% van de werknemers heeft na hun ziekmelding een gesprek gehad met hun leidinggevende.

Dit onderzoek geeft inzicht in de complexe redenen achter ziekmeldingen en benadrukt het belang van een ondersteunende werkcultuur. Voor intercedenten betekent dit dat zij extra aandacht moeten besteden aan de emotionele en fysieke welzijn van werknemers om ziekteverzuim effectief te beheren. Download hier het rapport.

Bron origineel artikel: Flexmarkt.nl

Deel dit bericht