Ingezonden nieuws

Komen er minder Poolse werknemers door extra belasting in Polen?

Polen wil de eigen inwoners, die tijdelijk in het buitenland werken, belasten voor het inkomen dat zij in die landen verdienen. Op zich is dat niet heel vreemd, bijna alle landen berekenen belasting voor hun eigen inwoners over soortgelijk inkomen. Bijzonder is wel dat Polen dat jarenlang niet deed en deze ‘korting’ nu op heel korte termijn heeft teruggedraaid.
Polen en Nederland sloten begin november 2020 een belastingverdrag en één van de eerste handelingen die de Poolse regering met dit verdrag in de hand uitvoert, is het heffen van de loonbelasting voor werknemers die over de grens werken. In Nederland betalen we in de onderste belastingschaal relatief weinig loonbelasting en meer sociale lasten. In Polen is dit juist andersom. Daarom zullen veel Poolse medewerkers in de meeste gevallen moeten bijbetalen.

 

Hoe?

Het spreekt voor zich dat Polen die in Nederland werken over hun loon loonbelasting betalen in Nederland. Met ingang van 1 januari 2021 heft de Poolse belastingdienst óók inkomstenbelasting op het loon van Polen met een Poolse belastingstatus. De belasting die in Nederland betaald is, wordt daar van afgetrokken. Volgens cijfers van het CBS werkten bijna 200.000 Polen in Nederland. Om hun inkomens te controleren en te beoordelen werken de Nederlandse en Poolse fiscus nu dus samen. Het kan zijn dat Poolse werknemers duizenden euro’s extra af moeten dragen. Het gaat niet alleen om Polen in Nederland, maar ook in vijftien andere landen. Totaal ongeveer 1 miljoen mensen.

 

Waarom?

De Poolse overheid heeft de regeling ingevoerd om Polen in het buitenland en in het eigen land gelijk te behandelen voor het werk dat ze doen. Het bedoelde neveneffect is dat het Polen ontmoedigd om tijdelijk in andere landen aan de slag te gaan, omdat ook de arbeidsmarkt in Polen onder druk staat. Veel Poolse werknemers in Nederland verwachten echter een averechts effect. Ze zijn van plan zich in Polen te laten uitschrijven en de Nederlandse nationaliteit aan te vragen.

 

En nu?

Voor veel werkgevers met arbeidsmigranten is het vooralsnog afwachten welk effect de regeling gaat hebben. Mogelijk blijven Polen nu toch liever in eigen land werken. Werkgevers hebben in ieder geval geen invloed op een beslissing van de Poolse regering. Maar het inleveren op het netto salaris, in sommige gevallen duizenden euro’s, zet iedere werknemer aan het denken. Er zijn wel uitzonderingen. Polen die slechts enkele maanden in het buitenland werken, worden vrijgesteld. Die periode wordt langer als bijvoorbeeld sprake is van een partner en/of schoolgaande kinderen in Polen. Andersom kan een werknemer boven de 26 jaar, zonder gezin in Polen en een jaar werkzaam in Nederland, een extra heffing van ongeveer 2000 euro krijgen.

 

Cafetariaregeling

Via de zogenoemde cafetariaregeling kunnen werkgevers het voor hun Poolse werknemers toch redelijk aantrekkelijk houden. In deze regeling wordt belastbaar loon onbelastbaar uitbetaald, in de vorm van een abonnement voor fitness, reiskosten of opleiding. Het belastbaar inkomen in Nederland is dan lager, en daarmee dus ook in Polen.

Deel dit bericht