Ingezonden nieuws

Kinderopvang zonder diploma regeling uitgebreid: Minister verlengt uitzonderingsregeling

Om het aanhoudende personeelstekort in de kinderopvang aan te pakken, verlengt demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) de mogelijkheid voor kinderopvangorganisaties om nog eens twee jaar lang medewerkers zonder diploma in te zetten. De huidige regeling, die aanvankelijk gold voor een periode van zes maanden, wordt uitgebreid tot halverwege 2026.

Kinderopvang zonder diploma verlengd

Normaal gesproken is het in de kinderopvang toegestaan dat maximaal één op de drie medewerkers op een groep geen diploma heeft. Echter, gezien de ernst van het personeelstekort en de hoge werkdruk, heeft toenmalig staatssecretaris Dennis Wiersma eind 2021 de regels versoepeld. Dit betekent dat de helft van het personeel op een groep geen diploma hoeft te hebben.

Kinderopvang zonder diploma verlengd

Kwaliteit lijdt niet

Deze versoepelde regeling is al eens met twee jaar verlengd vanwege aanhoudende tekorten. Nu ligt er een voorstel om deze regeling opnieuw met twee jaar te verlengen. Onderzoek heeft aangetoond dat de kwaliteit van de kinderopvang niet lijdt wanneer kinderopvang zonder diploma verlengd wordt.

Deel van uitstromers kiest onderwijs

Een aanzienlijk aantal opvangmedewerkers kiest ervoor om de overstap naar het onderwijs te maken. Dit waarschijnlijk vanwege de aantrekkelijkere salarissen en arbeidsvoorwaarden voor leraren. Volgens een woordvoerder van het CBS verlaat ongeveer de helft van de mensen die de kinderopvangbranche verlaten, de sector voor een andere baan. De rest gaat met pensioen of heeft nog geen duidelijke vervolgstap. Het UWV biedt meer specifieke cijfers over de uitstromers, met name de 1600 mensen die vanuit hun baan in de kinderopvang in de WW terechtkwamen. Van hen ging 35 procent over naar een andere werkgever in loondienst, waarvan 18 procent koos voor het onderwijs.

De kinderopvangsector kampt al geruime tijd met personeelstekorten en lange wachtlijsten, die niet lijken af te nemen. Een van de redenen hiervoor is de gestage toename van het aantal pasgeborenen.

Bron origineel artikel: Nu.nl