Ingezonden nieuws

Flexvolutie: De uitzendmarkt verandert!

De uitzendmarkt staat voor uitdagende tijden, door onder andere de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn voorspellingen van een daling in het aantal uitzenduren. De nieuwe regelgeving en de krappe arbeidsmarkt leggen druk op het verdienmodel van uitzendbureaus. Maar hoe kunnen uitzendbureaus een grotere rol spelen in de arbeidsmobiliteit tussen krimp- en groeisectoren?

Voorspellingen en groeikansen

Om succesvol te zijn in deze veranderende markt, is het essentieel dat uitzendbureaus strategische keuzes maken op basis van grondige brancheanalyses. Met de juiste aanpak, kan deze veranderende arbeidsmarkt er juist voor zorgen dat uitzendbureaus groeien en kansen kunnen benutten. De voorspelling is dat het aantal uitzenduren in 2023 met 3% zal afnemen en in 2024 nog eens met 2%. De afgelopen jaren, na corona, heeft de flexbranche een aanzienlijke groei doorgemaakt.

Gespecialiseerde uitzendbureaus hebben geprofiteerd van de krapte op de arbeidsmarkt met een grotere vraag naar werving & selectie, zzp-bemiddeling en detachering. Voor de toekomst ligt daar de groeisleutel: specialisatie. Door de specialist te zijn, stijgt de kans op succes. Opdrachtgevers en kandidaten willen zich aan je binden, omdat jij van dat specialisme bent. De andere groeikans is een gemixte dienstverlening van diverse vormen van bemiddeling. Naast het traditionele uitzenden en detacheren, ook ZZP-bemiddeling en W&S doen of uitgestelde W&S. Maatwerk en flexibele dienstverlening is daarin belangrijk!

Flexvolutie De uitzendmarkt verandert!

Personeelsvraag in beweging en investeren in de toekomst

De vraag naar flexwerkers neemt over de gehele breedte af. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt zijn opdrachtgevers eerder bereid om een kandidaat direct in dienst te nemen. Nieuwe regelgeving heeft geleid tot een duurder en minder flexibel uitzendlandschap. Alternatieve flexibele arbeidsvormen, zoals zelfstandig ondernemerschap als zzp’er, worden steeds populairder bij jongeren vanwege de voorkeur voor flexibiliteit en een goede werk-privébalans. Het is dus noodzakelijk dat een uitzendbureau daar op de juiste manier op inspeelt.

Om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden, moeten uitzendbureaus strategische beslissingen nemen. Er moeten keuzes gemaakt worden en geleerd worden hoe je op een juiste manier investeert in goed werkgeverschap, opleidingen, omscholing, nieuwe technologieën en doeltreffende loopbaanbegeleiding. Investeren in bij- en omscholing is erg belangrijk om zo, daar we we kandidaten over hebben, tekorten op andere vacatures te vervullen. Door de steeds verdere automatisering van werkprocessen en de toename van het gebruik van AI in het werkveld komen diverse functies te vervallen. Juist die werkenden omscholen is erg belangrijk om dat arbeidspotentieel niet verloren te laten gaan.

De uitdagingen en kansen voor flexbedrijven

De toekomst van de uitzendmarkt brengt uitdagingen met zich mee, maar biedt ook nieuwe mogelijkheden voor uitzendbureaus. Maar dan zullen ze zich aandacht moeten schenken aan de veranderingen in de arbeidsmarkt en zich een aantal dingen af moeten vragen. Zoals, hoe bereik, bind en behoud je bijvoorbeeld de jonge generatie werkzoekenden? Wat doe je, als uitzendbureau, met flexwerkers met meerdere banen? Wat voor certificeringen zullen er verder in de toekomst nog nodig zijn in deze steeds veranderende arbeidsmarkt? Dit zijn maar enkele van de vragen en situaties die aandacht van uitzendbureaus nodig zullen hebben. We zullen snel zien hoe uitzendbureaus zich aan gaan passen en welke strategische stappen ze ondernemen om voor groei en succes te zorgen.

Deel dit bericht