Ingezonden nieuws

Het vakantiegeld komt er aan! Wat is er dit jaar anders?

Eind mei of begin juni kunnen werknemers en uitkeringsgerechtigden hun (langverwachte) vakantiegeld tegemoetzien. De hoogte van de netto uitkering ten opzichte van het bruto bedrag kan sterk variëren en is afhankelijk van het individuele inkomen. Volgens de wettelijke norm bedraagt het vakantiegeld minimaal 8% van het brutojaarsalaris. Dit is exclusief eenmalige uitkeringen en vaste vergoedingen zoals winstuitkeringen en reiskostenvergoedingen. Alle uren voor, zelfs overuren, worden meegewogen in deze berekening, inclusief eventuele toeslagen.

vakantiegeld komt er aan

Lagere inkomens krijgen meer

Opvallend is dat werknemers met een inkomen net onder het modale niveau dit jaar een aanzienlijke toename in hun vakantiegeld kunnen verwachten. Dit met een gemiddelde netto stijging van €242 vergeleken met voorgaande jaren. Daarentegen kan voor werknemers met een modaal of hoger inkomen het bedrag lager uitvallen vanwege een toenemende belastingdruk. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door veranderingen in de op- en afbouw van heffingskortingen en de verhoging van het wettelijk minimumuurloon.

Schommeling in hoogte

Deze schommelingen in de hoogte van het vakantiegeld hebben enkele gevolgen voor de uitzendbranche en vragen om een flexibele aanpak van intercedenten. Terwijl werknemers met hogere inkomens mogelijk terughoudender zijn in het zoeken naar tijdelijk werk, zijn werknemers met lagere inkomens juist meer geneigd om extra werk aan te nemen. Intercedenten kunnen hierop inspelen door hun wervingsstrategieën aan te passen. Richt je op sectoren waar werknemers hogere inkomens hebben; zij worden minder beïnvloed door dergelijke schommelingen.

vakantiegeld komt er aan

Tegemoetkomen hogere inkomens?

Flexwerkers met een hoger inkomen zullen balen van dit nieuws. Maar er zijn verschillende strategieën toe te passen om  flexwerkers, met hogere inkomens, tegemoet te komen bij deze schommelingen in het vakantiegeld. Een mogelijke benadering is het onderhandelen over flexibele arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan voorwaarden zoals extra vakantiedagen of een lager loon met een hogere bonus, om het verlies aan vakantiegeld te compenseren.

Wil je sparren over mogelijkheden? Dan is er de mogelijkheid om te sparren met een uitzendbureau backoffice ondersteuner. Zij denken graag met je mee over fiscale uitdagingen.

Deel dit bericht