Ingezonden nieuws

Faillissementen bedrijven stegen drastisch in 2023

Recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tonen een stijging van het aantal faillissementen in 2023. Met in totaal 3271 bedrijven die hun deuren moesten sluiten, betekent dit een groei van meer dan 50% ten opzichte van het voorgaande jaar. Hoewel deze toename zorgwekkend is, blijft het aantal faillissementen nog steeds lager dan het niveau in 2019, vóór de coronapandemie, toen 3792 bedrijven failliet gingen.

Meer hulpaanvragen ondernemers

In het afgelopen jaar zochten steeds meer ondernemers naar hulp om een faillissement te voorkomen. Ondanks deze inspanningen is het aantal faillissementen nog steeds minder dan in 2019. In december van dat jaar was er een opvallende piek, met een stijging van 30% ten opzichte van november, waarin 391 bedrijven failliet gingen. De handelssector was het zwaarst getroffen, met 682 faillissementen, gevolgd door de bouw met 479 gevallen. Binnen de horeca was er eveneens een aanzienlijke stijging, met 267 faillissementen vergeleken met 134 in 2022.

De Nederlandse economie bevond zich vorig jaar in een lichte recessie, mede veroorzaakt door een renteverhoging om prijsstijgingen tegen te gaan. Hoewel de inflatie volgens De Nederlandsche Bank geleidelijk onder controle komt, wordt verwacht dat deze pas in 2025 structureel op het ‘normale’ niveau van 2 procent zal liggen.

Faillissementen bedrijven stegen drastisch door economische krimp

Een zorgwekkend aspect voor de economie is met name de afnemende export, die in november opnieuw kromp met 4,5%, volgens het CBS. De uitvoer van voedings- en genotmiddelen en chemische producten daalde, mede door de economische krimp in Europa, vooral in Duitsland. Aangezien de export ongeveer een derde van de economische groei in Nederland vertegenwoordigt en de uitvoer van goederen ongeveer driekwart van de totale export uitmaakt, vormt deze daling een zorgpunt voor de economie in de komende periode.

De uitzendbranche

De stijging van faillissementen heeft natuurlijk ook gevolgen voor de uitzendbranche. Met bedrijven die hun activiteiten moeten stopzetten, neemt de vraag naar uitzendkrachten mogelijk af. Uitzendbureaus moeten zich dus aanpassen aan de veranderende arbeidsmarkt en inspelen op de gevolgen van faillissementen in andere bedrijfstakken. De uitzendbranche zal moeten inspelen op deze uitdagingen en strategieën ontwikkelen om veerkrachtig te blijven in een snel veranderende zakelijke omgeving.

Bron origineel artikel: NOS.nl

Deel dit bericht