Ingezonden nieuws

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel tegen discriminatie bij sollicitaties

De Eerste Kamer verwerpt een wetsvoorstel, dat gericht was op het bestrijden van discriminatie tijdens sollicitatieprocedures. De wet, die vorig jaar nog door de Tweede Kamer werd goedgekeurd, kreeg onvoldoende steun in de senaat. Na vier debatten slaagde demissionair minister Karien van Gennip er niet in om een meerderheid te behalen voor het voorstel in de Eerste Kamer.

Aanpak dicriminatie op de arbeidsmarkt

Het wetsvoorstel had tot doel discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. De wet was met name gericht op Nederlanders met een migratieachtergrond en ouderen. Deze groepen worden vaak  geconfronteerd met discriminatie tijdens sollicitatieprocedures. Het voorstel omvatte maatregelen waarbij werkgevers en wervingsbureaus verplicht werden om hun sollicitatieprocedures op een objectieve manier te documenteren. Daarnaast dienden zij ervoor te zorgen dat alle sollicitanten op gelijke wijze behandeld werden. De verwachting was dat deze wet zou bijdragen aan een groter bewustzijn onder werkgevers.

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel

In de Tweede Kamer werd het voorstel een jaar geleden nog met een ruime meerderheid aangenomen, maar in de Eerste Kamer kreeg het onvoldoende steun. Partijen als BBB, VVD, PVV, JA21, FVD, SGP en 50PLUS stemden tegen, waardoor het voorstel werd verworpen. Deze partijen, met samen 38 zetels, hadden precies genoeg stemmen om het voorstel tegen te houden. Verschillende fracties in de Eerste Kamer, waaronder die van de VVD en de ChristenUnie, uitten zorgen over de mogelijke gevolgen van de wet. Ze vreesden een toename van regeldruk voor bedrijven, met name voor kleinere ondernemingen. Minister Van Gennip paste het wetsvoorstel daarom al aan. Waarbij de drempel voor toepassing werd verhoogd naar bedrijven met minstens 50 werknemers, in plaats van de oorspronkelijke 25.

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel

Twee jaar wennen

Bovendien kregen bedrijven twee jaar de tijd om aan de nieuwe regels te wennen voordat de wet van kracht zou worden. Er zouden zelfs aanpassingen worden gedaan, als de wet niet naar behoren zou functioneren. Hoewel minister Van Gennip met deze toezeggingen de Eerste Kamerleden van de ChristenUnie wist te overtuigen, stemde de VVD toch tegen het voorstel. Hierdoor kreeg het onvoldoende steun.

Mogelijke gevolgen

De afwijzing van het wetsvoorstel roept vragen op over de effectiviteit van de huidige maatregelen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Het gebrek aan overeenstemming in de Eerste Kamer werpt ook een schaduw over de toekomstige aanpak van dit probleem. Het kan zelf mogelijk gevolgen hebben voor de uitzendbranche en de arbeidsmarkt als geheel.

De rol van de uitzendbranche

Uitzendbureaus kunnen verschillende maatregelen nemen om de mogelijke gevolgen tegen te gaan. Denk onder meer aan het organiseren van trainingen en workshops om bewustzijn over discriminatie te vergroten, het vaststellen en toepassen van objectieve selectiecriteria, het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid, het regelmatig monitoren en evalueren van wervings- en selectieprocedures. Verder is het samenwerken met relevante belanghebbenden zoals overheidsinstanties en brancheorganisaties van belang. Uitzendbureaus kunnen een belangrijke rol spelen in het bevorderen van gelijke kansen op de arbeidsmarkt en het creëren van een inclusieve werkomgeving voor alle sollicitanten en werknemers.

Bron origineel artikel: Nu.nl

Deel dit bericht