Ingezonden nieuws

Waardevolle informatie: de meest gestelde vragen aan een inspectie-instelling

Hieronder vindt men de meest gestelde vragen aan een inspectie-instelling.

Wij hebben een uitzendkracht van 18 jaar geplaatst bij onze inlener. Per wanneer bouwt de uitzendkracht pensioen op? En hoe zit het met de wekentelling in de Basisregeling vanaf juli 2023?
Per 1 juli 2023 bouwen uitzendkrachten van 21 jaar en ouder vanaf dag 1 pensioen op. Let op: per 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd verlaagd van 21 naar 18 jaar.

Let op! Op dit moment worden gewerkte weken al geteld vóór de leeftijd van 21 jaar. Wanneer een medewerker jonger is dan 21 jaar, telt hij/zij ook de gewerkte weken vóór die leeftijd mee en komt hij/zij eerder in aanmerking voor deelname aan de Plusregeling. Dit gaat veranderen. Per 1 juli 2023 tellen gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar niet meer mee. De medewerker start dus vanaf 21 jaar in de Basisregeling. Op dat moment begint ook het tellen van de gewerkte weken. Na 52 gewerkte weken gaat de medewerker pensioen opbouwen in de Plusregeling.

Welke elementen van de inlenersbeloning komen in de verplichte certificering terecht?

Uit de concept memorie van toelichting, die 4 juli 2022 ter internetconsulatie is aangeboden, blijkt op pagina 21 dat vooralsnog alle elementen van de inlenersbeloning terug zullen komen in de verplichte certificering. Het concept toetsingskader, dat naar aanleiding hiervan is opgesteld, geeft vooralsnog ook alle elementen weer. Al deze elementen dienen schriftelijk of digitaal vastgelegd te worden en herleidbaar te zijn naar de inlener. De inlener is overigens verplicht alle gegevens met betrekking tot de inlenersbeloning aan de uitlener te bevestigen conform wet WAADI artikel 12a.

We werken regelmatig samen met andere buitenlandse partijen, waarbij we hun werknemers inlenen en vervolgens doorlenen naar opdrachten die we hebben aangenomen van onze opdrachtgevers in Nederland. In deze gevallen hebben we een organische band vastgesteld en kunnen we A1-detacheringsverklaringen overleggen op basis van artikel 12 van de Verordening (EG). Waarom voldoe ik dan niet aan de eisen van de SNA-norm en waar kan ik dit terugvinden in de SNA-norm?

De meest gestelde vragen aan een inspectie-instelling

Uit signalen en recente gesprekken tussen de Stichting Normering Arbeid en de SVB is gebleken dat, ondanks de aanwezigheid van een door de inspectie-instelling vastgestelde organische band, de SVB van mening is dat in sommige gevallen geen sprake mag zijn van in- en doorlenen met een A1-detacheringsverklaring. Daarbij speelt het soort afgegeven A1- detacheringsverklaring een rol. Als de A1-detacheringsverklaring wordt afgegeven op basis van artikel 12 Verordening (EG) nr. 883/2004 (werk in één land) dan is in- en doorleen niet toegestaan. Als de A1-detacheringsverklaring wordt afgegeven op basis van artikel 13 Verordening (EG) nr. 883/2004 (werk in meerdere landen) dan is in-en doorleen wel toegestaan.

Artikel 12 (werk in één land)
Kortom, werknemers die in Nederland werken met een A1-detacheringsverklaring afgegeven op basis van artikel 12 Verordening (EG) nr. 883/2004, mogen door degene die ze heeft ingeleend niet aan een derde ter beschikking worden gesteld (doorgeleend) om onder diens toezicht en leiding werkzaam te zijn.

Artikel 13 (werk in meerdere landen)

Indien er sprake is van het in- en doorlenen van arbeidskrachten met een A1-detacheringsverklaring afgegeven op basis van artikel 13 Verordening (EG) nr. 883/2004, moet er sprake zijn van een organische band met de in het buitenland gevestigde werkgever.

Nieuwe normelementen per 1 juli 2023

Met ingang van 1 juli 2023 zijn er nieuwe normelementen toegevoegd aan de SNA-norm. Het doel van deze toevoeging is om de controle op het verbod van in- en doorleen van arbeidskrachten met een A1-detacheringsverklaring op basis van artikel 12 te vergemakkelijken. Deze normelementen stellen inspecteurs in staat om tijdens inspecties vast te stellen of er sprake is van in- en doorleen van een arbeidskracht met een A1-detacheringsverklaring op basis van artikel 12.

Wat houdt dit nu concreet in voor uw aankomende inspectie?

Voor het in- en doorlenen op basis van artikel 12 Verordening (EG) nr. 883/2004 (werk in één land) zal een minor non-conformiteit worden opgenomen die binnen 3 maanden hersteld dient te zijn, conform de onderhavige SNA-norm. Echter, gezien datum invoering van 1 juli, geldt er een overgangsregeling waarbij bepaald is dat inspectie-instellingen tot 1 januari 2024 kunnen volstaan met de opname van een opmerking.

Tips over deze onderwerpen en meer veel gestelde vragen (én antwoorden) vindt u op de website van Normec VRO.

Over Normec VRO

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Normec VRO, een onafhankelijke inspectie instelling op het gebied van Fair Labour. Zij inspecteren en certificeren ondernemingen die zich willen onderscheiden op eerlijke arbeid. Uitzendbureaus kunnen bij Normec VRO terecht voor onder andere het SNA-keurmerk, NBBU cao-controle of ABU cao-controle. Normec VRO staat voor goede begeleiding, snelle service & flexibiliteit.

Deel dit bericht