Ingezonden nieuws

Gezondheidsraad pleit voor betere monitoring chemische stoffen

Volgens de Gezondheidsraad heeft de overheid onvoldoende inzicht in de blootstelling van mensen aan chemische stoffen. Dit komt doordat de blootstelling momenteel niet actief wordt gemeten, maar vooral geschat. De raad dringt aan op een blijvend meetprogramma om dit te verbeteren.

Betere monitoring chemische stoffen

Betere monitoring chemische stoffen

Het ontbreken van nauwkeurige gegevens over blootstelling aan chemische stoffen maakt het moeilijk om het beleid te controleren en aan te passen. De overheid controleert momenteel wel lucht, water en producten op de aanwezigheid van chemische stoffen. Maar het daadwerkelijke gehalte in het lichaam wordt niet systematisch gemeten, behalve incidenteel bij biomonitoring. De Gezondheidsraad benadrukt het belang van een betere monitoring van chemische stoffen om burgers beter te beschermen tegen schadelijke stoffen. Dit zou niet alleen helpen bij het inschatten van risico’s op regionaal niveau en sociale verschillen, maar ook bij het identificeren van trends. Andere landen, zoals Vlaanderen en Duitsland, hebben al jarenlang succesvolle biomonitoringsprogramma’s, die als voorbeeld kunnen dienen voor Nederland.

Betere monitoring chemische stoffen

Systematische aanpak nodig

Het advies van de Gezondheidsraad staat los van recente zorgen over stoffen zoals PFAS, die in verschillende regio’s tot bezorgdheid hebben geleid. Toch benadrukt de raad de noodzaak van een systematische aanpak om de blootstelling aan schadelijke stoffen adequaat te monitoren en zo de gezondheid van de burgers te waarborgen. Uitzendbureaus en intercedenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het beschermen van flexwerkers tegen blootstelling aan schadelijke chemische stoffen.

Dit omvat het verstrekken van voorlichting en training over veiligheidsprocedures. Maar vooral samenwerking met opdrachtgevers om veilige werkomgevingen te waarborgen en het implementeren van monitoringssystemen voor gezondheidsklachten. Daarnaast kunnen zij pleiten voor strengere regelgeving en lobbyen voor verbeteringen in de arbeidsomstandigheden van flexwerkers.

Bron origineel artikel: NOS.nl

Deel dit bericht